מה ההבדל בין גמלת סיעוד לקצבת סיעוד?

גם אתם מתבלבלים בין שני מושגי היסוד 'גמלת סיעוד' ו'קצבת סיעוד'?  המאמר הבא נועד לעשות לכם סדר

גמלת סיעוד

מה זה גמלת סיעוד, ומה ההבדל בינה לבין קצבת סיעוד

בגדול, גמלת סיעוד הינה תמיכה כספית חודשית שניתנת מטעם הביטוח הלאומי לתושבי ישראל בגיל השלישי אשר הגיעו למצב סיעודי. קצבת סיעוד, לעומת זאת, הינה תמיכה כספית חודשית שניתנת במסגרת ביטוח סיעודי של חברות הביטוח – פרטי או במסגרת קופות החולים. לכל אחת מהתמיכות קריטריונים ותנאים משלה. מאמר זה יתמקד בגמלת הסיעוד של הביטוח הלאומי.

מהם התנאים לקבלת גמלת סיעוד?

מההגדרה בפיסקה הקודמת עולה רשימת התנאים הנדרשים כדי לקבל מהביטוח הלאומי גמלת סיעוד:

  1. תושבות ישראלית: גמלת סיעוד ניתנת אך ורק לבעלי תושבות ישראלית.
  2. גיל פרישה: על אף שייתכן מצב סיעודי בגילאים צעירים יותר, תנאי בסיסי לקבלת גמלת סיעוד הינו גיל פרישה על פי הגדרתו בחוק (כיום 67 לגבר ו-62 לאשה).
  3. מבחן הכנסה: היות וכאמור מטרתה של גמלת הסיעוד היא לשמש תמיכה כספית קבועה במצב סיעודי, הרי שההכנסות הקיימות, במידה וישנן, מהוות מדד חשוב בשאלה אם האדם זכאי לגמלת סיעוד – מלאה, חלקית או בכלל לא. חישוב ההכנסות מתבסס על שלושת החודשים שקדמו להגשת התביעה. המשמעות היא שגם אם לאדם היו הכנסות גבוהות כל ימי חייו, אך מסיבות שונות הכנסות אלו ירדו אל מתחת למינימום המזכה בתקופה שקדמה להגשת התביעה – הוא יהיה זכאי לגמלה. לעומת זאת, הגשת בקשה לגמלת סיעוד אחרי שלושה חודשים שבהם, באופן מקרי, הייתה הכנסה גבוהה מהרגיל – עלולה להכשיל את קבלת הגמלה!
  4. תלות בזולת במידה רבה: מדד חשוב נוסף הינו חוסר יכולת לבצע באופן עצמאי את פעולות היומיום. כדי לבדוק זאת, יש לעבור מבדק ע"י מעריך מוסמך מטעם הביטוח הלאומי, אשר בודק את מידת היכולת – או אי-היכולת – של האדם המבוגר לבצע בעצמו פעולות יומיומיות עיקריות, מבלי להיעזר באופן קבוע באדם נוסף. פעולות אלו כוללות, בין השאר, אכילה ושתיה, התלבשות ופשיטת בגדים, שכיבה במיטה וקימה ממנה, שליטה על הצרכים, ניידות וכדומה.
  5. מגורים: הזכאות ניתנת לאדם המתגורר בביתו, וכן בדיור מוגן או במוסד סיעודי, למעט מקרים של אשפוז במחלקות סיעודיות / סיעודי מורכב / תשושי נפש / הנשמה ממושכת.
  6. היעדר תמיכה כספית ממשלתית אחרת: דוגמת מימון הוצאות ממשלתי, קצבת שרותים מיוחדים לנכים קשים, קצבה מממשרד הביטחון או מאוצר המדינה וכדומה. 

כיצד להגיש טופס תביעה לגמלת סיעוד?

השלב הראשון בדרך לקבלת גמלת סיעוד הוא מילוי טופס תביעה לגמלת סיעוד, הנמצא באתר של הביטוח הלאומי. זהו מסמך מקוון רב סעיפים אשר יש לדייק בכל פרטיו וכן לצרף אליו מסמכים רפואיים וכספיים רלוונטיים, ובהם סיכומים רפואיים, אישורי הכנסות, ויתור על סודיות רפואית ועוד. הטופס גם משמש לבירור השינויים לרעה שחלו במצבו של הפונה הן מבחינה תפקודית והן מבחינה קוגנטיבית, שאלות לגבי העזרה המבוקשת, תנאי המגורים של הפונה ועוד.
היות וטופס התביעה לגמלת סיעוד הוא טופס מקוון ומפורט מאוד, פונים מבוגרים רבים מתקשים למלא אותו בעצמם. לכן מומלץ להיעזר לשם כך בבן משפחה צעיר, ו/או במוקדי התמיכה של הביטוח הלאומי עצמו.

גמלת סיעוד

מה ניתן עוד לעשות כדי להקל על קשישים סיעודיים מבחינה כספית?

כאמור, גמלת סיעוד הינה רק אפיק תמיכה אחד. במקביל להגשת תביעה לגמלת סיעוד מומלץ לבדוק האם יש לקשיש פוליסת ביטוח סיעודי פעילה, ובמידה וכן – לפעול להגשת תביעה לקבלת קצבת סיעוד מחברת הביטוח.

למידע נוסף:

תשוש נפש

תשוש נפש הגדרת "תשוש נפש" מתייחסת למצב המאופיין בליקוי קוגניטיבי ובהידרדרות ביכולת קבלת החלטות, כולל אובדן זיכרון, דיסאוריינטציה, בלבול וקושי בתקשורת ובהבנה.

מצב סיעודי

מצב סיעודי הגעה לנקודה בה נדרש טיפול ממושך במוסד סיעודי היא חשש אמיתי ומבוסס עבור אנשים רבים. למרות שהנושא נתפס בטעות ככזה