ששת המאפיינים הייחודיים של גמלת סיעוד

כשאדם מגיע למצב סיעודי, עומדים לזכותו בדרך כלל שני מנגנוני תמיכה כספית – גמלת סיעוד וקצבת סיעוד. שמם הדומה עלול לבלבל, ולכן כתבה זו תסביר מהי גמלת סיעוד ומה מבדיל אותה מקצבת סיעוד.

גמלת סיעוד

ששת המאפיינים הייחודיים של המנגנון הנקרא 'גמלת סיעוד'.

  1. הגוף שאחראי על גמלת סיעוד הינו ביטוח לאומי – להבדיל משאר מנגנוני הביטוח הסיעודי, המופעלים בידי חברות ביטוח פרטיות, גמלת סיעוד היא מנגנון ממשלתי. מנגנון תמיכות זה הינו באחריות הביטוח הלאומי ומופעל על ידו. פירוש הדבר שכל דבר שקשור לגמלת סיעוד – בירור זכויות, הגשת תביעה לגמלת סיעוד, שינוי גובה גמלת הסיעוד וכן הלאה, יש לבצע דרך ביטוח לאומי, אם באמצעות ביקור פיזי באחד ממוקדי ביטוח לאומי ואם באמצעות פנייה מקוונת באתר. בכל מקרה, כדי לתמוך בתביעה לגמלת סיעוד יש לדאוג לתיעוד רפואי המאשש את הבקשה.
  2. גמלת סיעוד ניתנת רק לאנשים לאחר גיל פרישה  – אמנם ייתכנו מצבים בהם אנשים צעירים מגיעים למצב סיעודי, אך לרוב הוא מקושר לגיל השלישי. ואכן, גמלת סיעוד היא מנגנון שפותח במיוחד עבור אוכלוסיה זו, ואחד התנאים לקבלתה הינו שהמבקש יהיה לאחר גיל פרישה – 67 לגברים, 62 לנשים.
  3. גמלת הסיעוד מותנית בהכנסה נמוכה – מאחר וגמלת הסיעוד נועדה לספק תמיכה ממשלתית, היא מכוונת אל הנזקקים לה ביותר מבחינה כלכלית. לכן קבלת גמלת סיעוד מותנית בכך שלמבקש אין מספיק הכנסה כספית משל עצמו. בעת הגשת בקשה לגמלת סיעוד, נדרש המבקש להציג את הכנסותיו בשלושת החודשים האחרונים. רק אם ההכנסות מכל המקורות יחד אינן עוברות את התקרה שהוגדרה בתקנות – הוא זכאי לגמלת סיעוד. זאת – להבדיל מקצבת סיעוד הניתנת במסגרת הביטוח הסיעודי, ואינה תלויה במצבו הכלכלי של המבקש.
  4. גמלת סיעוד ניתנת על פי מפתח של 6 רמות חומרה – גם בסוגיית גובה התמיכה גמלת הסיעוד שונה מקצבת סיעוד. קצבת סיעוד נגזרת מתנאי הפוליסה. גמלת סיעוד, לעומת זאת, נגזרת מחומרת המצב הסיעודי של המבקש. לצורך כך הוגדרו שש רמות של גמלת סיעוד. רמות גמלת הסיעוד נעות בין 2.5 נקודות למקרים הקלים ביותר, ועד 9.5 נקודות, המשקפות מצב סיעודי קשה ביותר והיזקקות לעזרת הזולת ברמה גבוהה וקבועה. מי שקיבל ניקוד נמוך ומצבו החמיר בהמשך, יכול להגיש בקשה חוזרת לקביעת רמת גמלת סיעוד גבוהה יותר.
  5. תמיכה נמוכה יותר מקצבת סיעוד, אך ללא הגבלת זמן – בהשוואה מול קצבת סיעוד, השווי הכספי של גמלת סיעוד הוא נמוך. זו הסיבה שמומלץ מאוד לא להסתמך רק עליה, אלא לרכוש, בנוסף, גם פוליסה של ביטוח סיעודי כדי לקבל בבוא העת קצבת סיעוד. קצבת סיעוד מספקת הכנסה חודשית בגובה אלפי שקלים. עבור האדם הסיעודי, קצבת סיעוד מעניקה רשת ביטחון כלכלית משמעותית מאוד, בתקופת החיים בה הוצאותיו הולכות וגדלות. עם זאת, בעוד שלקצבת הסיעוד יש יתרון מבחינת גובה ההכנסה החודשית, מרבית פוליסות הסיעוד הקבוצתיות תחומות בזמן, כך שקצבת הסיעוד משולמת עד תקופה של מקסימום חמש שנים. גמלת סיעוד, לעומת זאת, אינה מוגבלת בזמן והיא משולמת לאדם עד סוף ימיו.
  6. גמלת סיעוד ניתנת הן בשעות טיפול ושרותים סיעודיים והן בתמורה כספית – הבסיס לחישוב של כל אחת מרמות גמלת הסיעוד הינו שעות טיפול שבועיות להן זכאי האדם הסיעודי. מספר שעות הטיפול נע בין 5.5 שעות שבועיות במקרה של גמלת סיעוד ברמה 1, ומגיע עד ל-30 שעות טיפול לגמלת סיעוד רמה 6. בכל אחת מרמות גמלת הסיעוד ניתן להמיר חלק מהשעות בכסף או בשרותים סיעודיים דוגמת שרותי כביסה, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה והשתתפות בפעילות של מרכז יום. 
גמלת סיעוד

למידע נוסף:

תשוש נפש

תשוש נפש הגדרת "תשוש נפש" מתייחסת למצב המאופיין בליקוי קוגניטיבי ובהידרדרות ביכולת קבלת החלטות, כולל אובדן זיכרון, דיסאוריינטציה, בלבול וקושי בתקשורת ובהבנה.

מצב סיעודי

מצב סיעודי הגעה לנקודה בה נדרש טיפול ממושך במוסד סיעודי היא חשש אמיתי ומבוסס עבור אנשים רבים. למרות שהנושא נתפס בטעות ככזה