חברי מכבי: ארבעה דברים שחשוב לדעת על קצבת סיעוד במסגרת הקופה

מי זכאי לקבל קצבת סיעוד? מה הפרוצדורה הנדרשת? מה נותנת קצבת הסיעוד? במה שונה הביטוח הסיעודי של מכבי מביטוח סיעודי פרטי? כל זאת ועוד בכתבה שלפניכם.

קצבת סיעוד

למה חשוב שתהיה לכם כבר עכשיו פוליסה לקצבת סיעוד?

קשה לחשוב על כך בגיל צעיר. ובכל זאת, על פי נתונים עכשוויים, כאחד מכל שלושה או ארבעה מבוגרים צפוי להפוך בערוב ימיו לסיעודי. המשמעות היא שהוא יזדקק לעזרה ו/או השגחה קבועה בחיי היום-יום שלו. מיותר לציין שמימון עזרה כזו כרוך בהוצאות גבוהות. מי שראה את הנולד ורכש מבעוד מועד פוליסה לביטוח סיעודי, יוכל לקבל באמצעותה קצבת סיעוד חודשית בגובה אלפי שקלים. יותר מזה – ככל שההצטרפות נעשית בגיל מוקדם יותר, קצבת הסיעוד תהיה בסכום גבוה יותר.

מי זכאי לקבל קצבת סיעוד?

כדי שאדם יהיה זכאי לקצבת סיעוד, עליו לעמוד בקריטריונים המשקפים את חוסר יכולתו לנהל חיים עצמאיים. הסיבות לכך יכולות להיות התדרדרות מנטלית/קוגנטיבית ברמה שמביאה להזנחה עצמית ו/או התדרדרות במצב הפיזי, עד כדי חוסר יכולת לבצע באופן עצמאי את מרבית פעולות היומיום, כמו אכילה, התלבשות, שמירה על היגיינה אישית וכדומה. קצבת הסיעוד ניתנת הן לאנשים השוהים בביתם והן לדיירי דיור מוגן אשר עומדים בקריטריונים.

מה הפרוצדורה לקבלת קצבת סיעוד?

כדי לקבל קצבת סיעוד נדרש להגיש תביעה מפורטת לחברת הביטוח, לצרף מסמכים רפואיים המעידים על מצבו של המבקש ולעבור בדיקת יכולת אשר קובעת את מצבו התפקודי של המבקש. מדובר בפרוצדורה לא פשוטה, שהאדם הסיעודי מתקשה לבצע בעצמו. על פי רוב הוא נעזר בילדיו, אך גם אז במקרים רבים התביעה נדחית, אם בשל הגשה לקויה ואם בגלל ניקוד לא מספק במבחן היכולת. לכן ההמלצה החד-משמעית היא להיעזר ב'מגן מומחים', שמגישים בשמכם ובמקומכם את התביעה ועורכים איתכם פגישת הכנה לפני הבדיקה הרפואית. בכך אתם מעלים משמעותית את הסיכוי לקבל את קצבת הסיעוד המבוקשת.

ביטוח סיעודי מכבי

מה ההבדל בין ביטוח סיעודי מכבי לביטוח סיעודי פרטי?

ראשית, ראוי לציין כי כיום ניתן לרכוש אך ורק ביטוח סיעודי במסגרת קופות החולים, ובכלל זה ביטוח סיעודי של מכבי. האופציה של ביטוח סיעודי פרטי קיימת רק למי שרכש אותה עד 2017. הבדל נוסף הוא במשך התקופה של קבלת קצבת ביטוח סיעודי – בביטוח הפרטי היא למשך כל חייו של המבוטח, ואילו ביטוח סיעודי מכבי מזכה בקצבת סיעוד לתקופה מוגבלת של עד חמש שנים. כמו כן, בעוד שקצבת הסיעוד בביטוחים הפרטיים נקבעת בהתאם לתנאי הפוליסה, לקופות החולים נקבע ביטוח סיעודי אחיד המכסה את כל הקופות, ובכלל זה ביטוח סיעודי מכבי. ביטוח זה זהה בכל הקופות מבחינת תנאי הזכאות, משך תשלום הקצבה וגובה התשלום החודשי. גובה תשלום זה בביטוח סיעודי מכבי, כמו גם בשאר הקופות, לגבי מבוטחים השוהים בביתם עומד החל מראשית 2024 על סכומים אלה: 

מי שהצטרף לביטוח סיעודי מכבי עד גיל 49: 5,000 ש"ח 

מי שהצטרף לביטוח סיעודי מכבי מגיל 50-59: 4,100 ש"ח 

מי שהצטרף לביטוח סיעודי מכבי רק אחרי גיל 60: 3,200 ש"ח.

לגבי מבוטחים ששוהים במוסד סיעודי ולא בבית, ביטוח סיעודי מכבי מספק שיפוי כספי בגובה של 80% מההוצאה החודשית בפועל, ועד התקרה הקבועה.

במטרה לעודד את הציבור לרכוש פוליסת ביטוח סיעודי בגיל צעיר, נקבע כי עד גיל 17 יהיה הביטוח הסיעודי של מכבי, כמו גם של יתר הקופות – ללא תשלום. החל מגיל 18 מתחילה גביית דמי פרמיה בשיעור מדורג, החל מפחות מ-10 שקלים בגיל 18, דרך כמה עשרות שקלים החל מגיל 41, ועד כ- 200-300 שקלים לגילאי 60 ומעלה.

למידע נוסף:

תשוש נפש

תשוש נפש הגדרת "תשוש נפש" מתייחסת למצב המאופיין בליקוי קוגניטיבי ובהידרדרות ביכולת קבלת החלטות, כולל אובדן זיכרון, דיסאוריינטציה, בלבול וקושי בתקשורת ובהבנה.

מצב סיעודי

מצב סיעודי הגעה לנקודה בה נדרש טיפול ממושך במוסד סיעודי היא חשש אמיתי ומבוסס עבור אנשים רבים. למרות שהנושא נתפס בטעות ככזה