ביטוח סיעודי מכבי הגשת תביעה

הביטוח הסיעודי מאפשר למבוטחים בו להסתייע בתגמולים כספיים כאשר הם נקלעים למצב קשה במיוחד – מצב סיעודי. כאשר אדם נקלע למצב סיעודי, הקשיים מהם הוא סובל אינם רק בריאותיים ונפשיים, אלא גם פיננסיים. דווקא בעת ריבוי קשיים אלו, כיסוי ביטוחי טוב יכול להקל מעט על המבוטח, ויסייע לו להתמודד עם מצבו הרפואי החדש והמאתגר.

קופת חולים מכבי

קופת חולים מכבי, או, מכבי שירותי בריאות, היא מקופות החולים הגדולות בארץ, המציעה מספר אפשרויות ומסלולי השתתפות בקופת החולים, כמו מכבי שלי ומכבי זהב.

ביטוח סיעודי

בשנת 2016, קמה רפורמה בשירותי הבריאות בארץ דרך קופות החולים. לפי הרפורמה, על קופות החולים לספק לחבריהן שירותי ביטוח סיעודי. הרעיון של הביטוח הסיעודי דומה לביטוחים אחרים, ומכוון לסוג נזקים מסוים – מצב סיעודי.
ביטוי סיעודי יאפשר למבוטחים להנות מתגמולים אם וכאשר המבוטח יהפוך חלילה לסיעודי ויצטרך סיוע חשוב זה.

ביטוח סיעודי מכבי

קופת חולים מכבי מציעה שני מסלולים לביטוח סיעודי – מסלול כסף ומסלול זהב.

מסלול כסף:

מדובר במסלול הזול יותר מבין השניים. כך, שאמנם משלמים עליו פחות, אך הוא גם מקיף פחות. למשל:

 • המסלול מציע, במקרה של אשפוז במוסדי סיעודי, כיסוי של 40% מעלות האשפוז ותקרת תגמול שלא יעלה על 5,720.
 • בנוסף, מסלול הכסף יכול לממן עד 25 שעות טיפול שבועיות.
 • סיוע כלכלי לרכישת שירותיו של עובד זר בסך של 4,000 ₪ לחודש.

מסלול זהב:

מדובר במסלול היקר יותר מבין השניים. משלמים עליו יותר, אבל מקבלים ביטוח מקיף יותר. למשל:

 • במקרה של אשפוז במוסד סיעודי, יוענק למבוטח תגמול שלא יעלה על 11,440 או כיסוי בשיעור של 80% מעלויות האשפוז.
 • בנוסף, מסלול הזהב יכול לממן עד 36 שעות טיפול שבועיות.
 • סיוע כלכלי לרכישת שירותיו של עובד זר בסך של 5,150 ₪ לחודש.

עלויות:

כאמור, עלויות הביטוח הינן שונות בין מסלול הכסף למסלול הזהב. אך, יש להבהיר, שהעלויות משתנות – הולכות ועולות בהתאם לגיל המבוטח. למשל, העלות למבוטח עד גיל 25 תהיה קטנה מ-25 ₪ לחודש, עד גיל 55 היא תהיה סביב ה-100 לחודש ובגילאי ה-80 ומעלה הפוליסה תעלה למבוטח כ-215 ₪ לחודש, אולם מחירים אלו משתנים לעתים ויש לשים לכך לב.

פירוט הכיסויים במקרים שונים - תביעת סיעוד מכבי

הכיסוי הביטוחי זהה בין קופות החולים השונות. גם מכבי שירותי בריאות מציעים את מנגנון הכיסויים הבא, לפיו הכיסוי הביטוחי ישתנה בהתאם למיקום המבוטח:

מבוטח השוהה בביתו:

 • מבוטח שהצטרף עד גיל 49 יזכה לתגמול בסך 5,500 ₪.
 • מבוטח שהצטרף עד גיל 59 יזכה לתגמול בסך 4,500 ₪.
 • מבוטח שהצטרף לאחר גיל 59 יזכה לתגמול בסך 3,500 ₪.

מבוטח השוהה במוסד סיעודי:

 • מבוטח שהצטרף עד גיל 49 יזכה לתגמול בסך 10,000 ₪ והשתתפות עד 80%.
 • מבוטח שהצטרף עד גיל 59 יזכה לתגמול בסך 6,500 ₪ והשתתפות עד 80%.
 • מבוטח שהצטרף לאחר גיל 49 יזכה לתגמול בסך 4,500 והשתתפות עד 80%.

מה אנחנו יכולים לעשות עבורכם

ניתן לפנות אלינו, כדי לקבל ייעוץ וסיוע במימוש זכויותיכם כמבוטחים בביטוח סיעודי. בין אם מדובר במסלולי הביטוח הסיעודי השונים של מכבי שירותי בריאות – מסלול כסף ומסלול זהב – ובין אם של קופות חולים אחרות, אם חס וחלילה אתם במצב סיעודי והנכם זכאים לתגמולים מחברת הביטוח – תוכלו לפנות אלינו למען קבלת שירות מעולה, זריז ומנוסה בתחום הביטוחים.

 

ביטוח סיעודי פרטי

ביטוח סיעודי פרטי פוליסת ביטוח סיעודי היא חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח. פוליסה זו מעניקה הגנה כלכלית למבוטח במקרה של

הגשת תביעת סיעוד כללית

תביעת ביטוח סיעודי כללית ביטוח סיעודי הינו מוצר ביטוחי נפוץ וחשוב, המשמש למבוטחים להסתייע בתגמולים כספיים כאשר הינם במצב פגיע