המדריך להגשת בקשה לפיצוי כספי בגין מצב סיעודי לצורך קבלת גמלת סיעוד

אם גם אתם הולכים לאיבוד בתוך המידע הכרוך בקבלת גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי – אתם לא לבד. מדובר בתהליך מורכב המחייב התייחסות לפרטים רבים ושונים. עבורכם ערכנו את המדריך להגשת בקשה לפיצוי כספי בגין מצב סיעודי לצורך קבלת גמלת סיעוד, שלב אחרי שלב:

גמלת סיעוד

שלב ראשון: בירור הזכאות לגמלת סיעוד

גמלת סיעוד ניתנת מטעם הביטוח הלאומי למי שעומד בקריטריונים שנקבעו לקבלתה. קריטריונים אלו מתייחסים הן למצב התפקודי והן למצב הכלכלי של מבקש גמלת הסיעוד, ומבקש גמלת הסיעוד נדרש לעמוד בכולם כאחד.
הקריטריונים לצורך קבלת גמלת סיעוד מטעם הביטוח הלאומי הינם:

  • אזרחות ישראלית
  • אחרי גיל פרישה (כיום 62 לנשים ו-67 לגברים)
  • בעל/ת הכנסה חודשית שאינה עוברת תקרה מסויימת שמשתנה מזמן לזמן. נכון לראשית 2024 עומדת התקרה על 12,536 ש"ח ליחיד ו-18,804 ₪ לזוג. ההכנסה נבדקת על פי גובה ההכנסות בשלושת החודשים שקדמו להגשת התביעה. במקרה שעוברים אותה, עדיין קיימת אפשרות לקבלת גמלת סיעוד חלקית, על פי התקרה הבאה (נכון לראשית 2024): הכנסה שבין 12,537 ל-18,804 ש"ח ליחיד ו -28,20618,805 לזוג מזכה בגמלת סיעוד בגובה 50%. מעבר לתקרה זו לא תינתן גמלת סיעוד.
  • מגורים בבית או במוסד סיעודי, ובלבד שרוב העלות ממומנת על ידי המבקש עצמו.
  • מבקש גמלת הסיעוד אינו מקבל גמלה אחרת כלשהי מהמדינה (למשל ממשרד הביטחון).
  • מבקש גמלת הסיעוד נזקק לעזרה קבועה בביצוע מרבית פעולות היומיום שלו (אכילה, שתיה, ניידות, היגיינה אישית וכדומה).

שלב שני: איסוף מסמכים רפואיים רלוונטיים

לפני הגשת הבקשה, הקפידו לאסוף כל מסמך רפואי המעיד על הקשיים התפקודיים של מבקש גמלת הסיעוד. לקשיים אלו יכולות להיות שתי סיבות אפשריות. האחת היא התדרדרות מנטלית-קוגנטיבית שפוגעת בשיפוט של המבקש וביכולת שלו לדאוג לעצמו ועלולה לסכן אותו או אחרים בסביבתו. אפשרות נוספת היא היחלשות גופנית, עד כדי חוסר יכולת לבצע לבד את מרבית פעולות היומיום. המסמכים הרפואיים יכולים לכלול חוות דעת של גריאטר, פסיכיאטר, רופא מומחה, עובד סוציאלי וכדומה. ככל שהבקשה לגמלת סיעוד תהיה מגובה במסמכים באופן מהימן יותר, הדבר יגביר את הסיכוי שהיא תתקבל.

שלב שלישי: הגשת בקשה לפיצוי כספי בגין מצב סיעודי

כדי להקל על תהליך הגשת בקשה לפיצוי כספי בגין מצב סיעודי, הביטוח הלאומי מאפשר להגיש אותה במספר דרכים. ניתן לבצע הגשת בקשה לפיצוי כספי בגין מצב סיעודי הן בטופס מקוון באתר, הן באמצעות משלוח בדואר והן באמצעות הגשה פיזית בסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריכם. בכל אחת מהדרכים, זכרו שבעת הגשת בקשה לפיצוי כספי בגין מצב סיעודי יש לצרף אליה את המסמכים הרפואיים ואת תלושי השכר של שלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה.

גמלת סיעוד

שלב רביעי: הערכת הבקשה לצורך קבלת גמלת סיעוד

לאחר הגשת הבקשה, היא עוברת להכרעת הגורם המעריך לצורך קביעת מידת התלות של המבקש. בהתאם למידת התלות תיקבע רמת גמלת הסיעוד, על פי סולם של שש דרגות חומרה. לעיתים תידרש גם בדיקה פיזית של המבקש לצורך הערכת יכולותיו העצמאיות. במידה ובהמשך תהיה החמרה במצב, ניתן להגיש בקשה להערכה מחודשת, לצורך שינוי הרמה של גמלת הסיעוד.

שלב חמישי: בניית סל שרותים במסגרת גמלת הסיעוד

סל השירותים למקבלי גמלת סיעוד מאפשר לשלב בין שעות תמיכה שבועיות, קצבה כספית חודשית ושרותי עזר נוספים כמו מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה והשתתפות בפעילות במרכזי יום. כל אחד ממקבלי גמלת הסיעוד רשאי ליצור את התמהיל המתאים לאורח חייו ולצרכיו.

למידע נוסף:

תשוש נפש

תשוש נפש הגדרת "תשוש נפש" מתייחסת למצב המאופיין בליקוי קוגניטיבי ובהידרדרות ביכולת קבלת החלטות, כולל אובדן זיכרון, דיסאוריינטציה, בלבול וקושי בתקשורת ובהבנה.

מצב סיעודי

מצב סיעודי הגעה לנקודה בה נדרש טיפול ממושך במוסד סיעודי היא חשש אמיתי ומבוסס עבור אנשים רבים. למרות שהנושא נתפס בטעות ככזה