'אפילו לא ידענו שאפשר לקבל קצבת סיעוד רטרואקטיבית'

"הסיטואציה הייתה ממש קשה לנו. אמנם שמנו לב שהמצב של אבא הולך ומתדרדר, אבל לא קלטנו את חומרת המצב. זה נמשך די הרבה זמן עד שהחלטנו שככה אי אפשר להמשיך והגשנו תביעת סיעוד. מזל ש'מגן מומחים' עזרו לנו לקבל קצבת סיעוד רטרואקטיבית, גם על התקופה שחלפה".

קצבת סיעוד

הסיפור של בני משפחת צ' מהדרום ממחיש עד כמה חשוב לפנות לאנשי מקצוע בכל הקשור לקבלת קצבת סיעוד. לא רבים יודעים שקצבת סיעוד יכולה להיות משולמת עד שלוש שנים לאחור. ללא עזרתנו היו זכויות המבוטח נפגעות והוא היה מקבל קצבה עבור תקופה מצומצמת בלבד. בירור מעמיק של המקרה העלה כי למעשה אבי המשפחה ענה על הקריטריונים הסיעודיים כבר כשנתיים לפני הגשת התביעה. הודות לטיפול שלנו הוא קיבל קצבת סיעוד רטרואקטיבית גם עבור שנתיים אלו, בסכום שהסתכם בעשרות אלפי שקלים!

שלושה דברים שחשוב לדעת על קצבת סיעוד רטרואקטיבית

  1. חברת הביטוח לא תעלה בפניכם את האפשרות הזו מיוזמתה. אבל אם אתם מטפלים בבן משפחה שהגיע למצב סיעודי, מומלץ לברר האם הזכאות לקצבה החלה למעשה כבר בעבר. ב'מגן מומחים' יעשו את הבירור עבורכם ויסייעו לכם לקבל כסף גם עבור התקופה שבין תחילת המצב הסיעודי בפועל לבין הגשת התביעה.
  2. אל תחכו! ניתן לתבוע קצבת סיעוד לאחור רק עד תקופה של שלוש שנים. לאחר מכן חלה התיישנות. כלומר, גם אם המצב הסיעודי החל עוד קודם לכן, הקצבה תינתן רק בעד מקסימום שלוש שנים. כל רגע שאתם משתהים עם הבירור והגשת התביעה עלול לקצר את משך הזמן שבעבורו תקבלו את הקצבה.
  3. קצבת סיעוד אינה חסכון ואינה עוברת בירושה, אלא ניתנת למבוטח בלבד, בעודו בחייו. עם זאת, במידה והוכרה זכאות לקצבה רטרואקטיבית, והמבוטח הלך לעולמו זמן קצר לאחר מכן, עדיין 'מגן מומחים' יוכלו לדאוג לכך שתקבלו אותה עבור תקופת הזכאות.

מתי מגישים תביעת סיעוד?

בין אם המצב הסיעודי נוצר בעקבות אירוע פתאומי כמו התקף לב או נפילה, ובין אם הוא מתפתח בהדרגה, בשלב מסוים נוחתת על בני המשפחה ההבנה שנוצרה כאן סיטואציה חדשה ומאתגרת: ההורה שהכרתם מתקשה לתפקד באופן עצמאי, והקושי שלו להתנהל בחיי היומיום הולך וגובר. כאשר הוא נזקק לעזרה של אדם אחר בביצוע רוב פעולות היומיום, הרי שמצבו משתנה מ'עצמאי' ל'סיעודי'. במצב זה מומלץ להגיש תביעת סיעוד, כדי לקבל קצבה כספית חודשית שתסייע להתמודד עם ההוצאות הכרוכות במצב. יתרה מזאת, בעת הגשת תביעת סיעוד באמצעות 'מגן מומחים', אנו נבדוק על סמך המסמכים הרפואיים של המבוטח מתי החל למעשה המצב הסיעודי, ובמידה והדבר אפשרי, תביעת הסיעוד תתייחס גם למצב בעבר, עד שלוש שנים לאחור.

תביעת סיעוד

בכמה כסף יכולה להסתכם קצבת סיעוד רטרואקטיבית?

הסכום החודשי שמקבל המבוטח הסיעודי משתנה בהתאם לשני פרמטרים הגיל שבו הצטרף לביטוח הסיעודי ומקום המגורים שלו – האם הוא נמצא בבית או בדיור מוגן. גובה קצבת הסיעוד משתנה מעת לעת, אך הוא נע בין כ-4,000 ועד כ-6,500 בדרך כלל. משמעות הדבר היא כי במקרה של תביעה רטרואקטיבית, אפילו לחודשים ספורים, הסכום יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים. זאת, כמובן, לצד קצבת הסיעוד השוטפת המשולמת מדי חודש בחודשו. עוד יש לזכור כי במידה והמבוטח מחזיק בשתי פוליסות של ביטוח סיעודי, האחת פרטית והשנייה קבוצתית במסגרת קופת החולים, ניתן לקבל קצבה רטרואקטיבית מכל אחת מהן, מה שמעלה את הסכום באופן משמעותי. 'מגן מומחים' יסייעו לכם בבדיקה ראשונית של הזכאות ללא תשלום וללא התחייבות.

למידע נוסף:

תשוש נפש

תשוש נפש הגדרת "תשוש נפש" מתייחסת למצב המאופיין בליקוי קוגניטיבי ובהידרדרות ביכולת קבלת החלטות, כולל אובדן זיכרון, דיסאוריינטציה, בלבול וקושי בתקשורת ובהבנה.

מצב סיעודי

מצב סיעודי הגעה לנקודה בה נדרש טיפול ממושך במוסד סיעודי היא חשש אמיתי ומבוסס עבור אנשים רבים. למרות שהנושא נתפס בטעות ככזה