זכויות רפואיות לאדם סיעודי

כאשר אדם מגיע לשלב של תלות וזקוק לטיפול סיעודי, זו יכולה להיות חוויה מפחידה ומציפה מבחינה רגשית. עם זאת, חשוב לדעת כי קיימות זכויות רפואיות על מנת להבטיח כי אנשים יקבלו את התמיכה הפיזית והכספית הנדרשת. במאמר זה נדון בזכויות אלה ובאופן שבו הן יכולות לספק כבוד ונחמה בשלבים מתקדמים יותר של החיים.

הגדרת חולים סיעודיים

אדם נחשב לחולה סיעודי כתלות בשני מצבים שונים:

  1. טיפול סיעודי לליקויים מנטליים: הכוונה היא לירידה ביכולות הקוגניטיביות במידה הנדרשת השגחה צמודה. זהו מאפיין נפוץ של חולים עם אלצהיימר וצורות אחרות של דמנציה הנקרא "תשוש נפש".
  2. טיפול סיעודי פיזי: הכוונה היא לירידה ביכולות הגופניות שמקשה או לא מאפשרת לאדם לבצע פעולות יומיומיות באופן עצמאי.

מי מוגדר כחולה סיעודי - מדידת צרכים סיעודיים כתנאי לקבלת סיעוד

אחת השיטות המקובלות ביותר להערכת הצרכים הסיעודיים של אדם היא באמצעות מבחן תפקודי. בדיקה זו מעריכה את יכולתו של אדם לבצע שש פעילויות יומיומיות בסיסיות: שכיבה וקימה מהמיטה, הליכה, רחצה, לבישת ופשיטת בגדים, אכילה ושליטה בסוגרי הגוף. הן חברות הביטוח והן המוסד לביטוח לאומי משתמשים בתוצאות בדיקה זו כדי לקבוע אם אדם זכאי לגמלת סיעוד.
המוסד לביטוח לאומי מציע גמלת סיעוד לחולים סיעודיים המתמודדים עם קשיים בתפקוד עצמאי. הטבה זו יכולה לבוא בצורה של כסף או תמיכה מעשית, כולל טיפול ביתי ממטפל, ביקורים במרכזי יום לקשישים, שירותי רחיצת בגדים, תשמישי היגיינה ולחצן מצוקה המתקשר אוטומטית למוקד טלפוני הפעיל 24/7.
הזכאות לגמלה וסכומה נקבעים על ידי ועדת הביטוח הלאומי, המורכבת מאחות, נציג המוסד לביטוח לאומי ועובדת סוציאלית. למכון 6 רמות סיעודיות המקנות זכאות לזכויות ועזרה פיננסית בהתאם לדרגת הקושי בתפקוד העצמאי. מצבו של המטופל נבדק מחדש באופן קבוע, ורמת הזכאות מותאמת בהתאם. אם יש ירידה במצבו של המטופל, ניתן לבקש בדיקה חוזרת.
המוסד לביטוח לאומי מספק טפסים להגשת בקשה לגמלת סיעוד באתר האינטרנט שלו. נדרשים מסמכים רפואיים ומידע על הכנסות. ייתכן שהחולה יצטרך גם לבצע בדיקה תפקודית. הזכאים להטבה יכולים לקבל הנחות בארנונה, חשמל ומים.
חולים סיעודיים הזקוקים לאשפוז עשויים להיות זכאים למימון ממשרד הבריאות אם אינם יכולים להרשות זאת לעצמם. החולה ומשפחתו יהיו אחראים לחלק מהעלויות, והשאר יכוסו על ידי המשרד. הסכום יהיה תלוי בהכנסות החולה וקרוביו.

העסקת עובד זר לטיפול סיעודי באמצעות עזרה מהביטוח הלאומי

כדי להעסיק עובד זר לטיפול סיעודי, חשוב לקחת בחשבון את גיל המטופל. קריטריונים שונים חלים על ילדים, מבוגרים מתחת לגיל פרישה וקשישים מעל גיל פרישה.
לקטינים: היתר לטיפול בקטינים יינתן לקטינים הסובלים מ-100% נכות.
לבוגרים מתחת לגיל פרישה: בוגרים מתחת לגיל פרישה עשויים להיות זכאים להיתר אם הם זכאים לגמלת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי.
לקשישים מעל גיל פרישה: קשישים הזקוקים לטיפול של עובד זר בסיעוד חייבים לעבור מבחן הפעולות היומיומיות, המכונה גם מבחן ADL, ולהיות זכאים לגמלה ברמה 3 ומעלה מהמוסד לביטוח לאומי. קשישים בגיל 90 ומעלה עשויים לקבל הקלה מסוימת לגבי רמת הציון שלהם במבחן התפקוד.
הערה: ההיתר מיועד רק לאלו אשר הוכרו כסיעודיים על ידי המוסד לביטוח לאומי המתגוררים או בבית דיור מוגן או בביתם הפרטי, ולא למי שמאושפז בבית אבות. השתתפות כספית בהעסקת עובד זר תהיה תלויה בהכנסות המטופל ובני משפחתו. יש לפנות למוסד לביטוח לאומי לבדיקת זכאות להיתר.

זכויות לגמלת סיעוד מביטוח פרטי

חוץ מגמלת הסיעוד של הביטוח הלאומי, ישנה גם האפשרות לרכוש ביטוח סיעודי פרטי לקבלת סיוע כספי נוסף אם הם זקוקים לטיפול סיעודי. גמלת סיעוד והתשלומים המתקבלים מחברת הביטוח תלויים בהתאם לפוליסה הנרכשת.
הליך תביעת סיעוד מול ביטוח פרטי דומה במקצת לזה של המוסד לביטוח לאומי, אם כי ישנם הבדלים בקביעת הזכאות. הכרה כסיעודי על ידי המוסד לביטוח לאומי עשויה לסייע בתביעות ביטוח פרטי, אך היא אינה מספיקה בפני עצמה ואינה מבטיחה ביטוח פרטי.
כדי לתבוע ביטוח פרטי, יהיה עליכם להכין את כלל המידע הרפואי הרלוונטי באמצעות מסמכים ואסמכתאות מקצועיות. כמו כן, ייתכן שתידרשו לעבור מבחן תפקודי, בדומה למבחן הנערך על ידי המוסד לביטוח לאומי. מומלץ להיעזר באיש מקצוע בתחום תביעות סיעודיות, כגון חברה מתמחה או עורך דין, שכן חברות הביטוח עלולות להקשות על התהליך ותביעות רבות המוגשות ללא סיוע מסורבות.

זכויות נוספות לניצולי שואה

בנוסף לכל האמור לעיל, ניצולי שואה סיעודיים זכאים על פי חוק לקבל תוספת של 9 שעות טיפול סיעודי בשבוע במימון הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל.
לסיכום, אם אתם או אדם יקר לכם זקוקים לטיפול סיעודי, חשוב לנצל את כל האפשרויות לקבלת הסיוע הכספי לו אתם זכאים. טיפול סיעודי יכול להיות יקר, לכן הקפידו לממש את זכויותיכם כמטופלים.