גמלת סיעוד רמה 6

גמלת סיעוד היא קצבה הניתנת לתושבי ישראל אשר הגיעו לגיל פרישה ועומדים במספר תנאים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי שהחל לפעול בשנת 1988.  מטרתה של הגמלה היא לסייע להם להמשיך להתגורר בקהילה זמן ארוך ככל שניתן. לגמלה זכאים כל מיש מבוטח בקצבאות זקנים ושארים  עולים חדשים שעלו מתוקף חוק השבות ועקרות בית שאינם מבוטחים בקצבאות אלו. לגמלת סיעוד זכאי מי שמוגבל ביכולותיו הפיזיות או המנטאליות, עומד בתנאי מבחן ההכנסה ונקבעת לו רמת קצבה לפי מבחן התפקוד. תוצאות המבחן קובעות 6 רמות מרמה 1 – 6 על-פיהן שמתוכן נקבעת קצבת הסיעוד. במאמר זה נתמקד ברמה 6.

מהי גמלת סיעוד רמה 6?

רמה 6 ניתנת למי שצברו בין 9.5 ל-10 נקודות תלות במבחן הערכת כשירות ויכולת תפקוד, מבחן ADL.
קצבת סיעוד רמה 6 מקנה 30 שעות טיפול שבועיות במידה ובבית מועסק עובד זר, 26 שעות שבועיות.
במידה ונקבעה למבוטח רמה 6, הוא יכול לבחור מבין האפשרויות הבאות:
שעות טיפול בכסף. כל שעת טיפול שווה ל-214 ₪ בחודש. ניתן להחליף עד 4 שעות שבועיות ב-856 ₪ בחודש או עד 10 שעות שבועיות ב- 2,140 ₪ בחודש. המרת שעות טיפול בכסף מותנית באישור ובבדיקה של עובד סוציאלי מטעם הביטוח הלאומי.
הערה: את כל הקצבה ניתן להמיר לכסף במידה ומעסיקים עובד זר.
קבלת שירותי סעד. חלק משעות הטיפול את כולן אפשר להמיר בשירותי סעד הכוללים חברות בקהילה תומכת, לחצן מצוקה, ביקור במרכז יום, שירותי כביסה ומוצרי ספיגה.

חולי סיעוד עם גמלת סיעוד רמה 6

תקציב חודשי לגמלת סיעוד רמה 6

התקציב החודשי נקבע לפי גובה ההכנסות של המבוטח. 

 • יחיד שהכנסותיו הן עד 11,870 ₪  – זכאי לגמלה מלאה.
 • יחיד שהכנסותיו הן מקסימום 17,805 ₪  – זכאי לחצי גמלת סיעוד.
 • יחיד שהכנסותיו הן למעלה מ-17,805 ₪ בחודש – אינו זכאי לגמלה. 
 • זוג עם הכנסה של עד 17,805 ₪ – זכאי לגמלה מלאה.
 • זוג שהכנסותיו הן מקסימום 26,708₪ – זכאי לחצי מלגה.
 • זוג שהכנסותיו הן מעל 26,708 ₪ – אינו זכאי לגמלת סיעוד. 

הנתונים הללו נכונים ליוני 2023.

דוגמא לגמלת סיעוד רמה 6

ניתן להמיר את גמלת הסיעוד ליחידות שירות בתשלום כספי. לדוגמא, מי שבוחר לבקר במרכז יום יכול להמיר 2.45 נקודות תמורת ביקור יומי. מי שזכאי למלוא הגמלה יכול לבקר במרכז היום עד חמישה וחצי ימים בשבוע ומי שזכאי לגמלה מופחתת, יכול לבקר במרכז היום עד יום בשבוע.
עלות בכסף של יחידת שירות היא 214 ₪. ניתן לשלב בין שירותים שונים הניתנים מחוץ לבית או בבית לבין קבלת קצבה כספית בשיעור שנע בין 214 ש"ח, שעה אחת,    ל-856 ₪, תעריף של עד 4 שעות, או בין 204.7 ל- 2,140 ₪, תעריף של עד 10 שעות.

הקושי להוכיח את רמת הסיעוד

התנאים לכל גובה קצבה בהתאם לכל גובה הכנסה, ידוע וברור. אולם יש מקרים בהם נקבעת גמלת סיעוד נמוכה יותר ממה שנדרש המצב בפועל וזאת עקב החסרת מסמכים רפואיים חשובים או מילוי לא תקין של הטופס. כמו-כן, לעיתים תוצאות מבחן התפקוד ADK אינו משקף את מצב התלות של המבוטח כפי שהוא בפועל. פעמים רבות המבוטחים מכשילים את עצמם בניסיונם להפגין יכולות ממה שיש להם הלכה למעשה. הם מתאמצים להפגין הרבה את יכולותיהם הרבה מעבר למה שיש להם הלכה למעשה. בכך הם פוגעים בסיכוי להעריך את מצבם האמיתי ואינן זוכים לגובה הקצבה המגיעה להם.  

כמו-כן, אם מבחן התפקוד קבע שאין הקשיש זכאי לקצבת סיעוד עקב מצג שווא, אי-הבנת הדרישות ממנו או ניסיון להרשים את הבוחן שלא לצורך, הרי שרמת הגמלה שתיקבע אינה משקפת את מצבו בפועל וכך הוא לא יקבל את הסיוע הדרוש לו.

כיצד נקבע גובה גמלת סיעוד?

להגשת תביעה לגמלת סיעוד יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • תושבי ישראל.
 • הגיעו לגיל פרישה.
 • עברו מבחן תפקוד ADL
 • עומדים בגובה ההכנסות שצוינו.
 • גרים באופן עצמאי בקהילה – בבית, בבית אבות במחלקת תמיכה או בדיור מוגן במחלקות תשושים או עצמאיים.  
 • לא מקבלים קצבאות מקבילות, לרבות שר"ם, גמלת שירותים מיוחדים, הטבות ממשרד הביטחון כגון עזרה מטעמים רפואיים או עזרה למשפחות חללים, קצבאות מלווה ומשמרות וקצבה מיוחדת לנפגעי עבודה ברמת נכות גבוהה.

למי מיועדת גמלת סיעוד רמה 6?

גמלת סיעוד רמה 6 מיועדת למי שצבר במבחן התפקוד בין 9.5 ל-10.5 נקודות תלות. 

כיצד להגיש תביעה לגמלת סיעוד?

את הגשת התביעה ניתן להגיש באופן מקוון או ידני. יש למלא את טופס התביעה לגמלת סיעוד באופן מקוון. דרך נוספת היא להוריד את טופס התביעה מהאתר, למלא באופן ידני ולהגישו עם המסמכים והאישורים הנלווים לסניף הביטוח הלאומי הקרוב. אל הטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • תמצית התיק הרפואי מקופת חולים חתום על-ידי רופא או אחות, כולל תרופות ואבחנות רפואיות. 
 • אישורים מבית אבות או דיור מוגן ואישור על השתתפות עצמית.
 • אישורים על הוצאות קבועות. 
 • טופס 106 ואישור על הכנסות. 
 • אישורים על רנטה. 
 • אישור על אפוטרופסות. 
 • אישור וסיכום אשפוז למי שהיה מאושפז במהלך שלושת החודשים האחרונים שקדמו להגשת התביעה. 
 • בני 90 ומעלה יכולים להגיש תביעה במסלול מהיר.

זקוקים לסיוע בהגשת גמלת סיעוד? רוצים לדעת לאיזו רמת סיעוד אתם זכאים? לבדיקת זכאות חינם צרו קשר עם חברת מימוש זכויות ונשמח לעמוד לשירותכם.

מידע נוסף