קצבת ניידות

ניידות היא היבט קריטי בחיי היומיום, והמוסד לביטוח לאומי מכיר בחשיבותה על ידי מתן זכאויות שונות, כולל קצבת ניידות. אנו במגן מומחים מחויבים לעזור לכם להתמודד עם המורכבות של תהליך הטבות הניידות.
במדריך זה נספק לכם את כל המידע הדרוש לכם כדי להבין אילו שירותים והטבות כלולים בסל הטבות הניידות, מי זכאי להגיש בקשה וכיצד להגיש תביעה. בין אם יש לכם שאלות לגבי זכויותיכם ובין אם אתם זקוק לסיוע במימושן, צוות המומחים שלנו כאן כדי לעזור. אנו מקווים שמדריך זה יהיה משאב יקר ערך עבורכם כשאתם יוצאים לדרך להשגת הטבות הניידות.

קצבת ניידות למי שאינו בעל רכב

קצבת הניידות למי שאינו בעל רכב נועדה לסייע לאנשים המוגבלים בניידות שאין בבעלותם רכב עם הוצאות הניידות שלהם. כדי להיות זכאי לקצבה זו, עליכם לעמוד באחד מהקריטריונים הבאים:

 • הנכם בני 18 ומעלה ונקבעה לכם נכות ניידות בשיעור של 80% לפחות ושכרכם קובע שאינכם זכאים לקצבאות נכות על פי חוק הביטוח הלאומי
 • הנכם בני 18 ומעלה, מקבלים קצבת שירותים מיוחדים ונקבעה לכם מוגבלות בניידות בשיעור של 100% או שימוש בכיסא גלגלים כפי שנקבעה על ידי ועדה רפואית
 • אתם מקבלים קצבת נכות עבור ילד נכה ובעלי מוגבלות בניידות בשיעור של 80% לפחות, או שנקבע לכם הצורך בכיסא גלגלים על-ידי ועדה רפואית
 • אתם בגירים עם 100% מוגבלות בניידות או קטינים עם 80% מוגבלות בניידות, או שנקבעה לכם הצורך בכיסא גלגלים ולצאת ממוסד לפחות 6 פעמים בחודש באמצעות רכב ממונע, על ידי ועדה רפואית, וכן אתם אחראים להוצאות שהוצאו במהלך הנסיעה ואינכם זכאים לקצבאות אחרות בקשר עם שהייתכם במוסד.

קצבת ניידות לבעלי רכב

אם בבעלותכם רכב, אתם עשויים להיות זכאים לקצבת ניידות, גם אם הרכב נרכש ללא הלוואה. שמו של הזכאי חייב להופיע ברישיון הרכב אם הרכב נרכש בהלוואה. אם הזכאי הוא קטין, הרכב יכול להיות על שם ההורה, או על שם האפוטרופוס או בן הזוג של הזכאי. אם הרכב נמצא בליסינג תפעולי, ייתכן שתהיו זכאים לקצבת ניידות לבעלי רכב אם יש לכם רישיון נהיגה, הרכב הועמד לרשותכם ממקום עבודתכם והוא רכב פרטי או מסחרי.
בנוסף, מוגבלים בניידות שבבעלותם רכב ועומדים בקריטריונים של "משתכרים" (נסיעה של לפחות 40 ק"מ הלוך ושוב לעבודה) עשויים להיות זכאים לתוספת קצבה אם הועסקו ברציפות ב-6 החודשים האחרונים לאחר הגשת בקשה לקצבה ומשתמשים ברכב באופן קבוע למטרות עבודה.

קצבת ניידות ברכב משותף

אנשים עם מוגבלות בניידות שבבעלותם רכב משותף עשויים להיות זכאים לקצבת ניידות אם הם עומדים בתנאים מסוימים. הזכאים חייבים להיות קרובי משפחה ועליהם להתגורר באותו בניין או דירה, תלוי אם הם מחזיקים ברישיון נהיגה או לא.

הערכה רפואית לקצבת ניידות

כדי לקבל קצבת ניידות, אנשים המוגבלים בניידות צריכים לעבור בדיקה רפואית בוועדה שממונה על ידי משרד הבריאות. הבדיקה תקבע את אחוזי הנכות והזכאות לקצבה. הקריטריונים לאבחון כוללים נכות תפקודית ברגליים, ואינם כוללים מצבים רפואיים כגון אי ספיקת כליות או לב. במקרה של אי הסכמה עם החלטת הוועדה, יש לאדם 60 יום להגיש ערר.

בנוסף, מוגבלים בניידות שבבעלותם רכב ועומדים בקריטריונים של "משתכרים" (נסיעה של לפחות 40 ק"מ הלוך ושוב לעבודה) עשויים להיות זכאים לתוספת קצבה אם הועסקו ברציפות ב-6 החודשים האחרונים לאחר הגשת בקשה לקצבה ומשתמשים ברכב באופן קבוע למטרות עבודה.

רשימת ליקויי ניידות

הליקויים הבאים עשויים להיחשב לקצבת ניידות: 

 • שיתוק – נכות הנעה בין 40% ל-100%
 • קטיעות – נכות החל מ-40% ועד 100% 
 • זקנה – נכות הנעה בין 40% ל-100% 
 • נכויות – נכות בשיעור הנע בין 50% ל-80%
 • מפרקים מדומים – נכות הנעה בין 40% ל-80% 
 • הגבלת תנועתיות המפרקים – נכות הנעה בין 40% ל-100%
 • גפיים תחתונות מקוצרות – 40% נכות ל-15 ס"מ לפחות פחות משאר הגפה
 • אי ספיקה היקפית בעורקי הרגל – נכות הנעה בין 40% ל-100%
 • הפרעה חד צדדית או דו-צדדית במערכת כלי הדם – 40% נכות חד צדדית או 80% נכות לדו צדדית
 • מומים מולדים 
 • קומה נמוכה – נכות של 80% לרגליים קצרות מ-61 ס"מ ו-50% לרגליים קצרות מ-72 ס"מ
 • מצבים שונים אחרים כפי שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית.

הערכה רפואית לקצבת ניידות

כדי לקבל קצבת ניידות, אנשים המוגבלים בניידות צריכים לעבור בדיקה רפואית בוועדה שממונה על ידי משרד הבריאות. הבדיקה תקבע את אחוזי הנכות והזכאות לקצבה. הקריטריונים לאבחון כוללים נכות תפקודית ברגליים, ואינם כוללים מצבים רפואיים כגון אי ספיקת כליות או לב. במקרה של אי הסכמה עם החלטת הוועדה, יש לאדם 60 יום להגיש ערר.

בנוסף, מוגבלים בניידות שבבעלותם רכב ועומדים בקריטריונים של "משתכרים" (נסיעה של לפחות 40 ק"מ הלוך ושוב לעבודה) עשויים להיות זכאים לתוספת קצבה אם הועסקו ברציפות ב-6 החודשים האחרונים לאחר הגשת בקשה לקצבה ומשתמשים ברכב באופן קבוע למטרות עבודה.

תביעת גמלת ניידות: מדריך מפורט

אם קיבלתם את תוצאות הבדיקה הרפואית מהוועדה הרפואית המחוזית, ייתכן שאתם זכאים לגמלת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי. כדי לקבל הטבה זו, יהיה עליכם להגיש תביעה ולספק מספר מסמכים.

מסמכים נדרשים לתביעת גמלת ניידות

 • יש למלא ולחתום על טופס תביעה לקבלת הטבות על פי הסכם הניידות
 • יש לצרף את המסמכים הרפואיים שהוגשו לוועדה הרפואית
 • לכלול סיכומים של כל אשפוז לאחר בדיקת הוועדה
 • יש להמציא אישור רפואי עדכני אם חלפה שנה מיום בחינת הוועדה
 • יש להגיש צילום של רישיון הרכב 
 • יש לצרף צילום של רישיון הנהיגה שלכם או של כל מי שנוהג ברכב
 • כלול צילום של החוזה עם חברת הליסינג אם יש לכם רכב מושכר
 • יש להגיש צילום של פוליסת הביטוח המקיפה שבתוקף בעת הגשת התביעה
 • מתן אישור מבית ספר או ממוסד חינוכי אם המבקש הוא עד בן 21 ואינו נוהג
 • צו אפוטרופסות אם מונה אפוטרופוס לתובע
 • יש לספק תלושי שכר משלושת החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה אם הרווחתם יותר מ-2,282 ש"ח
 • יש לאשר את שירותכם הצבאי ואת תאריך השחרור המשוער אם אתם בשירות חובה
 • יש לכלול אישור על יציאות רכב ממוסד אם אתם שוהים באחד כזה

הגשת תביעה לגמלת ניידות

ניתן להגיש את הטופס המלא ואת המסמכים הנדרשים במספר דרכים:

 • באופן אישי בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריכם
 • בדואר
 • בפקס
 • באמצעות תיבת שירות בסניף
 • באמצעות סריקה והעלאה מקוונת של מסמכים דרך אתר המוסד לביטוח לאומי

קביעת סכומי גמלת הניידות

 סכום גמלת הניידות שלכם ישתנה בהתאם למספר גורמים, כגון:

 • אם אתם מחזיקים ברישיון נהיגה
 • גודל הרכב שבבעלותכם
 • שיעור הניידות המוגבלת שלכם
 • העיסוק שלכם
 • אם אתם בצבא או בשירות לאומי
 • אם אתם זקוקים לרכב עם אביזרים מיוחדים
 • אם יש לכם ביטוח מקיף תקף לרכב שנרכש בהלוואה 

סכום הגמלה יכול לנוע בין מאות לאלפי שקלים.

תביעת גמלת ניידות רטרואקטיבית

חשוב לציין כי קצבת הניידות מתחילה להיות משולמת מהיום הראשון בחודש בו מוגשת הבקשה לקצבה. לעומת זאת, אם הבקשה לקצבה תוגש יותר מחודשיים לאחר שנשלחה ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית, תשולם הקצבה רטרואקטיבית עבור אותם חודשים.

בחירה בין שתי קצבאות

במקרים מסוימים, זכאים הן לגמלת ניידות והן לגמלת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי יצטרכו לבחור בין שתי הקצבאות. עם זאת, מוגבלים בניידות הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 100% לפחות או שנקבעה להם מוגבלות בניידות או שהם משתמשים בכיסא גלגלים כפי שקבעה הוועדה הרפואית, עדיין יוכלו לקבל הטבות לפי הסכם הניידות. 

כמו כן, מוגבלים בניידות הזכאים לקצבת ילד נכה עדיין עשויים לקבל הטבות במסגרת הסכם ניידות, אם נקבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 80% לפחות או שהם משתמשים בכיסא גלגלים כפי שקבעה הוועדה הרפואית. במשפחות שבהן לפחות שני אנשים זכאים לגמלת ילד נכה, מוגבלים בניידות עדיין עשויים לקבל את שתי ההטבות.

מתי אקבל את גמלת הניידות שלי?

גמלת הניידות של הביטוח הלאומי משולמת בדרך כלל ב-1 בכל חודש. כדי לקבל את ההטבה, עליכם לבצע את השלבים הבאים:

 1. יש לעבור בדיקה רפואית על ידי ועדה רפואית ייעודית.
 2. יש להגיש את כל המסמכים הרלוונטיים למוסד לביטוח לאומי.
 3. יש למלא ולשלוח טופס תביעה.

מי זכאי לשירותים מיוחדים?

אנשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח לאומי וזקוקים לסיוע בפעולות יומיומיות כגון אכילה, הלבשה, רחצה, שליטה בסוגרי הגוף ותנועה חופשית עשויים להיות זכאים לשירותים מיוחדים. בנוסף, אנשים הזקוקים להשגחה מתמדת כדי למנוע פגיעה בעצמם או באחרים עשויים גם הם להיות זכאים.

עזרה מהמומחים בתחום

המוסד לביטוח לאומי מעניק הטבות לאנשים עם מוגבלות בניידות. כדי להבטיח שזכויותיכם מוגנות, מומלץ לפנות לסיוע ממומחים בתחום. חברת מגן מומחים מתמחה בביטוח סיעודי ויכולה לסייע לכם לממש את זכויותיכם הכספיות.

למידע נוסף:

תשוש נפש

תשוש נפש הגדרת "תשוש נפש" מתייחסת למצב המאופיין בליקוי קוגניטיבי ובהידרדרות ביכולת קבלת החלטות, כולל אובדן זיכרון, דיסאוריינטציה, בלבול וקושי בתקשורת ובהבנה.

ועדה רפואית ביטוח לאומי

מהו תפקידה של ועדה רפואית בביטוח לאומי? הועדה הרפואית של ביטוח לאומי היא הגוף האמון על קביעתם של אחוזי נכות בקרב נבדקים.