פוליסה אחידה – תנאים וחברות מבטחות

ביטוח סיעודי באמצעות קופת חולים הוא מוצר ביטוחי מקיף שנועד להעניק הטבות במצבים שונים הקשורים לטיפול הסיעודי. מוצר ביטוח זה מתוקנן ומוצע על ידי קופות החולים השונות באמצעות פוליסה אחידה, המבטיחה אחידות בתנאים וההגבלות לכל המבוטחים.

פוליסה אחידה לביטוח סיעודי

הפוליסה האחידה בביטוח סיעודי הוכנסה כתוצאה מהרפורמה בביטוח הסיעודי שנכנסה לתוקף ב-1 ביולי 2017. מטרתה העיקרית של רפורמה זו הייתה לקדם תנועה חלקה של המבוטחים בין קופות החולים ולעודד תחרות בין קופות החולים וחברות הביטוח בנוגע לתמחור הפוליסות ואיכות השירות.

הרפורמה האחרונה בשוק הביטוח הסיעודי המוצעת באמצעות קופות החולים הביאה ליישום פוליסה אחידה, כאשר כל התנאים והכיסויים יהיו עקביים בכל קופות החולים. קצבאות הביטוח החודשיות להן זכאים המבוטחים מחושבות על פי גילם בעת ההרשמה. ישנן שלוש קבוצות גיל שונות: אלה המצטרפים לפני גיל 49, אלה המצטרפים בין 50 ל-59, ואלה המצטרפים בגיל 60 ומעלה.

סוגי תגמולי ביטוח

הפוליסה האחידה מגדירה שני סוגים עיקריים של תגמולי ביטוח, האחד למבוטחים השוהים בבית והשני למבוטחים השוהים בבית אבות. התגמול החודשי לשוהים בבית מכונה "פיצוי בגין שהייה בבית", ואילו תגמולי הביטוח החודשיים למאושפזים בבית אבות נקראים "שיפוי בגין שהייה במוסד".

זכאות לכיסוי וחריגים

הפוליסה האחידה מגדירה תקופת זכאות לכיסוי של 5 שנים, עם תקופת המתנה של 60 יום לפני תשלום תגמולי הביטוח למבוטח. חשוב לציין כי הפוליסה אינה מכסה מקרי סיעוד כתוצאה מתאונות דרכים או עבודה, כמו גם חריגים אחרים המוגדרים בפוליסה.

סכומי הקצבה החודשית לפי גיל

סכומי הקצבה החודשית משתנים בהתאם לקבוצת הגיל של המבוטח:

  • למצטרפים לפני גיל 49: 5,500
  • למצטרפים בין 50 ל-59: 4,500
  • למצטרפים בני 60 ומעלה: 3,500

למבוטחים השוהים בבית אבות:

  • למצטרפים לפני גיל 49: 10,000 (עד 80%)
  • למצטרפים בין 50 ל-59: 6,500 (עד 80%)
  • למצטרפים בני 60 ומעלה: 4,500 (עד 80%)

תנועה חופשית בין קופות החולים

יישום הרפורמה בביטוח הסיעודי שמציעות קופות החולים נועדה לאפשר למבוטחים לנוע בחופשיות בין קופות החולים תוך שמירה על הרצף הביטוחי שלהם, ללא צורך בבדיקה רפואית נוספת.

ספקי ביטוח קופות החולים

על מנת לספק ביטוח סיעודי, כל קופה משתפת פעולה עם חברת ביטוח מתמחה בהליך תחרותי של מכרז. להלן חברות הביטוח המתאימות לכל קופת חולים:

  • קופת חולים מכבי מבוטחת באמצעות ביטוח הפניקס
  • קופת חולים כללית מבוטחת באמצעות ביטוח הראל
  • קופת חולים מאוחדת מבוטחת באמצעות ביטוח מנורה מבטחים
  • קופת חולים לאומית מבוטחת באמצעות ביטוח מנורה

הערה: בעת מעבר בין קופות החולים, חברות הביטוח הקודמות והחדשות נדרשות ליידע אתכם על העברת כיסוי הביטוח הסיעודי שלכם. במציאות הנוכחית, חברות ביטוח פרטיות רבות מסרבות לכלול מבוטחים חדשים בפוליסות הסיעוד שלהן, ומותירות את הפוליסה האחידה כאופציה היחידה עבור אזרחים רבים בישראל.

למידע נוסף:

גמלת סיעוד בכסף

גמלת סיעוד בכסף "חוק הסיעוד" תוקן בשנת 2014 וכעת הוא מציע לקשישים סיעודיים בחירה בין קצבה כספית או קצבה עבור השירותים הניתנים.

מצב סיעודי

מצב סיעודי הגעה לנקודה בה נדרש טיפול ממושך במוסד סיעודי היא חשש אמיתי ומבוסס עבור אנשים רבים. למרות שהנושא נתפס בטעות ככזה

מדריך תביעות סיעוד

מדריך תביעות סיעוד בשנים האחרונות, תוחלת החיים ההולכת וגדלה בישראל הביאה אזרחים רבים להבין את חשיבותו של ביטוח סיעודי פרטי. ביטוח מסוג