ייפוי כוח מתמשך לאדם מבוגר

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך מחייב מבחינה משפטית המעניק לאדם את היכולת למנות אדם אחר שיקבל החלטות עבורו בעניינים כספיים, בריאותיים ואישיים אם הוא אינו מסוגל לעשות זאת בעצמו.

אחריותו של מיופה הכוח

אחריותו של מיופה הכוח מחולקת לשלוש קטגוריות עיקריו, והן נושאים רפואיים, פיננסיים ואישיים. הקטגוריה הרפואית נוגעת לבריאותו של הממנה ומעניקה למיופה הכוח לאת הרשות קבל החלטות רפואיות עבורו. הקטגוריה הפיננסית עוסקת ברכוש ובכספים ומעניקה למיופה הכוח אחריות לעניינים הכספיים של הממנה. הקטגוריה האישית כוללת נושאים כגון דיור, רווחה ונושאים אישיים אחרים הקשורים לחייו של הממנה. 

הממנה רשאי גם לתת הוראות ספציפיות למיופה הכוח, כגון בקשה לטיפול רפואי תומך בלבד במקרה של החמרה חמורה במצבו הבריאותי. במקרים כאלה, על מיופה הכוח לפעול על פי הוראות אלה, ולא על פי העדפותיו האישיות.

מדוע ייפוי כוח מתמשך חשוב לקשישים?

חשוב במיוחד לקשישים לשקול עריכת ייפוי כוח מתמשך, שכן הם נוטים יותר להיתקל במצבים שבהם הם עשויים שלא להיות מסוגלים לנהל את ענייניהם בעצמם. על ידי הענקת סמכות למישהו לקבל החלטות בשמו, הקשיש הממנה יכול להבטיח כי רצונותיו וצרכיו יכובדו במקרה חירום או הידרדרות בבריאותו.

החשיבות של בחירת מיופה הכוח הנכון

כשמדובר במינוי ייפוי כוח מתמשך, ההחלטה במי לבחור היא החלטה מכרעת. אחרי הכל, אדם זה יהיה חייב לקבל החלטות בשמכם במקרה שאתם לא מסוגלים עוד לעשות זאת בעצמכם.

מי לשקול כמיופה כוח?

מומלץ לבחור במישהו שאתם סומכים עליו ושיש לכם אמון בו, כגון קרוב משפחה כמו בן זוג או ילד. עם זאת, אין חובה למנות קרוב משפחה מדרגה ראשונה. ניתן למנות מיופיי כוח מרובים ולדרוש מהם לפעול במשותף, וכדאי לקבוע מראש למי תהיה הסמכות לקבל החלטות במקרה של מחלוקת ביניהם. 

ניתן גם למנות מיופיי כוח משניים במקרה שמיופה הכוח הראשי אינו מסוגל או אינו מוכן לבצע את התפקיד. בעת בחירת מיופה כוח, שקלו להתאים את תחום האחריות לאישיותו. לדוגמה, אתם יכולים לבחור ילד עם אישיות מחושבת כדי לטפל בהחלטות בריאותיות, או ילד רגיש לטפל בבעיות אישיות.

מתנה לעתיד

ייפוי כוח מתמשך הוא לא רק דרך לקחת אחריות על העתיד שלכם, אלא זו גם מתנה ליקיריכם. על ידי מינוי מיופה כוח, אתם למעשה תסדירו את חלוקת האחריות באופן המסייע למנוע קונפליקטים וסכסוכים בין בני משפחה. הכל יוסכם מראש, כך שתוכלו להבטיח שרצונכם יכובד גם אם יבוא היום שבו אתם כבר לא תוכלו לדאוג לעצמכם. 

חשבו על ייפוי כוח מתמשך כעל פוליסת ביטוח, המגנה על רווחתכם בעתיד.

למידע נוסף:

תשוש נפש

תשוש נפש הגדרת "תשוש נפש" מתייחסת למצב המאופיין בליקוי קוגניטיבי ובהידרדרות ביכולת קבלת החלטות, כולל אובדן זיכרון, דיסאוריינטציה, בלבול וקושי בתקשורת ובהבנה.

מצב סיעודי

מצב סיעודי הגעה לנקודה בה נדרש טיפול ממושך במוסד סיעודי היא חשש אמיתי ומבוסס עבור אנשים רבים. למרות שהנושא נתפס בטעות ככזה