המקורות הכספיים לטיפול במצב סיעודי: גמלת סיעוד וביטוח סיעודי פרטי

המספרים מדברים בעד עצמם: בישראל ישנם למעלה ממיליון איש מעל גיל 65. כ-35% מתוכם יגיעו בשלב כלשהו למצב סיעודי. עלות הטיפול באדם סיעודי יכולה להגיע לאלפי שקלים בחודש – סכום שמשק בית רגיל יתקשה לעמוד בו. כדי להתכונן לבאות, חשוב להכיר את שני מגנוני המימון העיקריים : גמלת סיעוד וביטוח סיעודי פרטי.

גמלת סיעוד

גמלת סיעוד מטעם הביטוח הלאומי

גמלת סיעוד ניתנת מכוחו של חוק הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי. לגמלת סיעוד זכאים אזרחים לאחר גיל פרישה, אשר הוכח כי הם זקוקים לסיוע קבוע בתפקודם היומיומי וכי הכנסותיהם הן מתחת לתקרה המזכה. הזכאות לגמלת סיעוד יכולה להיות עקב חוסר יכולת לבצע לפחות 3 מתוך 6 משימות יומיומיות ב'מבחן הערכת יכולת' או עקב תשישות נפש. גמלת הסיעוד יכולה להתקבל כשעות טיפול של עובד סיעודי זר או ישראלי, ו/או בהמרת חלק משעות הטיפול בכסף או בשרותי עזר נוספים.

מנגנון המרת שעות הטיפול בקצבה כספית

ציבור הזכאים לגמלת סיעוד איננו מקשה אחת. מדובר באנשים בעלי צרכים שונים, יכולות שונות וסגנון חיים שונה. החוק לוקח זאת בחשבון, ומאפשר לכל אדם סיעודי לבחור את התמהיל המתאים לו בין שרותי סיעוד בפועל – שעות טיפול, השתתפות בפעילות מרכזי יום, לחצן מצוקה, מוצרי ספיגה ושרותי כביסה, לבין המרת שרותים אלו או חלקם בקצבה כספית.

האפשרויות העומדות בפני מקבל גמלת הסיעוד

כשם שציבור הזכאים נבדל בצרכיו, כך הוא נבדל במגבלותיו, והבדלים אלו נלקחים בחשבון בעת חישוב הזכאות לגמלת סיעוד. לצורך כך הוגדרו שש רמות זכאות, בדירוג עולה לפי מידת המוגבלות של הקשיש. ככל שהמוגבלות גבוהה יותר, כך גדלה זכאותו לשעות טיפול ו/או לקצבה כספית. גמלת סיעוד ברמה 1 מזכה ב-5.5 שעות טיפול שבועיות בבית המטופל, ללא אפשרות המרה בכסף. החל מגמלת סיעוד רמה 2 ואילך ניתן להמיר כשליש משעות הטיפול בקצבה כספית או בשרותי עזר. החל מגמלת סיעוד רמה 3 ניתן להמיר את כל שעות הקצבה בכסף במידה והמטופל מעסיק עובד זר.

ביטוח סיעודי פרטי

האם גמלת הסיעוד מספיקה?

חשוב לומר – גמלת הסיעוד, עם כל חשיבותה, רחוקה מלענות על הצרכים! רק כדי לסבר את האוזן – סך השעות המקסימלי, לגמלת סיעוד ברמה הגבוהה ביותר, עומד על 30 שעות שבועיות למטפל ישראלי או 26 ש"ש למטפל זר. זאת, כאשר אדם סיעודי בדרגה כזאת, ואפילו ברמות נמוכות יותר, צריך טיפול 24/7. טיפול בהיקף כזה, כשהוא מתבצע בבית, יכול להגיע לעלות של כ-10,000 ש"ח לחודש, ובמוסד סיעודי – כפול מזה ואף יותר. התמיכה המתקבלת באמצעות גמלת הסיעוד, אם כן, היא מינימלית וחלקית ביותר. ואינה מתקרבת אפילו לקצה-קצהו של הסכום הנדרש.

ביטוח סיעודי פרטי למי שרכש עד 2018

על פניו, מצבו של מי שרכש ביטוח סיעודי פרטי, כפי שניתן היה לעשות עד 2018, אמור להיות טוב יותר. הביטוח הסיעודי הפרטי אינו מותנה במצב הכלכלי של המבוטח אלא רק בתנאים שהוגדרו בעת החתימה על הפוליסה מבחינת גיל ומצב רפואי. עם זאת, חברות הביטוח מערימות קשיים על מי שמבקש לממש את הביטוח הסיעודי הפרטי. הן אינן מחויבות להכיר כסיעודי גם במי שהוגדר כך בביטוח לאומי, אלא מבצעות בעצמן את מבחן הערכת היכולת, תוך החלת פרשנות נוקשה ומצומצמת. לכן, אם בכוונתכם לתבוע את הביטוח הסיעודי הפרטי, ההמלצה שלנו היא לא לעשות זאת ללא ליווי מקצועי, כדי שלא תמצאו את עצמכם מנושלים מהזכויות שלכם, כפי שקורה ברוב המקרים. הגשת התביעה באמצעות מומחים למימוש זכויות תסייע לכם לקבל מהביטוח הסיעודי הפרטי את מה שמגיע לכם.

למידע נוסף:

תשוש נפש

תשוש נפש הגדרת "תשוש נפש" מתייחסת למצב המאופיין בליקוי קוגניטיבי ובהידרדרות ביכולת קבלת החלטות, כולל אובדן זיכרון, דיסאוריינטציה, בלבול וקושי בתקשורת ובהבנה.

מצב סיעודי

מצב סיעודי הגעה לנקודה בה נדרש טיפול ממושך במוסד סיעודי היא חשש אמיתי ומבוסס עבור אנשים רבים. למרות שהנושא נתפס בטעות ככזה