ביטוח סיעודי מאוחדת הגשת תביעה

מבוא

ביטוח סיעודי משמש כביטוח חשוב מאוד שיוכל לעזור לכם דווקא בשעות הקשות ביותר. חברתנו מאפשרת סיוע במימוש זכויות המבוטחים בביטוח סיעודי בכלל וכן בקופת חולים מאוחדת.

מהו ביטוח סיעודי?

בנוסף לגמלת סיעוד מטעם ביטוח לאומי, כל אחד מאיתנו יכול לרכוש גם ביטוח סיעודי פרטי. מטרתו של ביטוח זה הינה לאפשר למבוטח ליהנות מהגנה פיננסית בשל קשיים ומגבלות מסוגים שונים: החל ממצב בריאותי ירוד כתוצאה ממחלה או תאונה ועד קשיים נפשיים או נוירולוגיים משמעותיים.

מדוע צריכים ביטוח סיעודי?

בדומה לביטוחים אחרים, הרציונל של הביטוח הסיעודי הינו לתת למבוטחים את האפשרות למתן מאד את הקשיים הנלווים למצב סיעודי, אליו עלול, חלילה, המבוטח להגיע, יום אחד. שהרי, מצב סיעודי עלול להביא עמו, מעבר לקשיים הרגשיים, גם קשיים תפקודיים וכלכליים. דווקא במצבים אלו אנו נרצה ביטוח, שיגן עלינו ויעזור לנו.

ביטוח סיעודי של קופת חולים מאוחדת

קופת חולים מאוחדת מציעה ביטוח סיעודי הקרוי "ביטוח סיעודי מאוחדת זהב". במסגרת תכנית זו, החברה המבטחת מטעם קופת חולים מאוחדת הינה חברת הביטוח מנורה. הפוליסה של הביטוח הסיעודי של קופת חולים מאוחדת מאפשרת כניסה בכל גיל ובכל עת לכל חבר בקופת החולים.

מהם תנאי הפוליסה של ביטוח סיעודי מאוחדת זהב?

כלל התנאים של הפוליסה הינם אחידים לכל הלקוחות – והדבר נכון גם לכיסוי הביטוחי במקרה של מימושו. תנאי הפוליסה משתנים בהתאם לגיל המבוטח ובהתאם לאופן בו הינם סיעודיים – האם הינם נאלצים להישאר בביתם? האם במוסד סיעודי? וכו'.
נשים לב, שתקופתו המרבית של הכיסוי הביטוחי הינו 60 חודשים, כאשר התעריף משתנה בהתאם, כאמור, לגיל ההצטרפות ולמיקום בו המבוטח נמצא בשל היותו במצב סיעודי:

כאשר המבוטח בביתו:

  • אם המבוטח הצטרף לפוליסה עד גיל 49 – יקבל כיסוי בסך של 5,500 ₪.
  • אם המבוטח הצטרף לפוליסה עד גיל 59 – יקבל כיסוי בסך 4,500 ₪.
  • אם המבוטח הצטרף לפוליסה לאחר גיל 59 – יקבל כיסוי בסך 3,500 ₪.

כאשר המבוטח נמצא במוסד סיעודי:

  • אם המבוטח הצטרף עד גיל 49 – יקבל עד 10,000 ₪ ועד שמונים אחוזים. 
  • אם המבוטח הצטרף עד גיל 59 – יקבל 500 ₪ ועד שמונים אחוזים.
  • אם המבוטח הצטרף לאחר גיל 59 – יקבל 500 ₪ ועד שמונים אחוזים.

קצת עלינו

אצלינו, כל אחד מחברי קופת חולים "מאוחדת" שיוגדר במצב סיעודי יכול להיעזר בשירותים שאנו מעניקים כדי שיוכל לממש את זכויות הביטוח הסיעודי שרכש. אצלינו פועל צוות של מומחים בתחום הביטוח בכלל ובתחום הביטוח הסיעודי בפרט, המכירים את הנפשות הפועלות ואת ההליך הבירוקרטי המורכב שעלול להתלוות למימוש זכויות המבוטח, ואלו ידאגו להצלחה מלאה של כל תביעת סיעוד שתגיע אליהם!

ביטוח סיעודי פרטי

ביטוח סיעודי פרטי פוליסת ביטוח סיעודי היא חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח. פוליסה זו מעניקה הגנה כלכלית למבוטח במקרה של הגעה למצב

הגשת תביעת סיעוד כללית

תביעת ביטוח סיעודי כללית ביטוח סיעודי הינו מוצר ביטוחי נפוץ וחשוב, המשמש למבוטחים להסתייע בתגמולים כספיים כאשר הינם במצב פגיע במיוחד –

ביטוח סיעודי מכבי הגשת תביעה

ביטוח סיעודי מכבי הגשת תביעה הביטוח הסיעודי מאפשר למבוטחים בו להסתייע בתגמולים כספיים כאשר הם נקלעים למצב קשה במיוחד – מצב סיעודי. כאשר

ביטוח לאומי קופת חולים לאומית

תביעת סיעוד לאומית מבוא דווקא ברגעים הקשים בחיים – חשוב ביותר שיהיה לנו ביטוח. קופת חולים לאומית מציעה ללקוחותיה ביטוח סיעודי שיעניק