תביעת ביטוח סיעודי כללית

ביטוח סיעודי הינו מוצר ביטוחי נפוץ וחשוב, המשמש למבוטחים להסתייע בתגמולים כספיים כאשר הינם במצב פגיע במיוחד – הן במישור הפיננסי והן במישור הבריאותי. אשר חלילה אדם נקלע למצב סיעודי, כיסוי ביטוחי מוצלח ואמין יכול לפטור אותו, לפחות חלקית, מדאגות כלכליות ויאפשר לו להתרכז בהתמודדות עם מצבו החדש באופן הטוב ביותר.

אודות ביטוח סיעודי כללית

לפני מספר שנים, ב-2016, יצאה לדרך רפורמה במערכת הבריאות הישראלית. במסגרת רפורמה זו, כלל קופות החולים השונות התחייבו לאפשר לחבריהן לקבל שירותי ביטוח סיעודי. הרעיון מאחורי הביטוח הסיעודי הוא למתן את הקשיים הכלכליים העצומים הנלווים לאדם שנקלע למצב סיעודי. קשיים אלו יכולים להיות גם כאשר המבוטח הסיעודי נאלץ לשהות בביתו וגם כאשר המבוטח הסיעודי נאלץ לשהות במוסד סיעודי. הביטוח מקל על המבוטח בכך שהוא נותן תגמולים כספיים שונים למבוטח.

ביטוח סיעודי מושלם פלוס של קופת חולים כללית

בדומה לשאר קופות החולים, גם קופת חולים כללית מאפשרת לחבריה לקבל שירותי ביטוח סיעודי באם ירצו בכך. יתרה מזאת, תנאיו של הביטוח הינם זהים לתנאים של הביטוחים הסיעודיים הניתנים בשאר קופות החולים.

אילו כיסויים מתקבלים במסגרת ביטוח סיעודי מושלם פלוס של קופת חולים כללית?

הכיסוי הביטוחי ישתנה בהתאם למיקום המבוטח:

מבוטח השוהה בביתו:

  • מבוטח שהצטרף לביטוח עד גיל 49 יזכה לתגמול בסך 5,500 ₪.
  • מבוטח שהצטרף לביטוח עד גיל 59 יזכה לתגמול בסך 4,500 ₪.
  • מבוטח שהצטרף לביטוח לאחר גיל 59 יזכה לתגמול בסך 3,500 ₪.

מבוטח השוהה במוסד סיעודי:

  • מבוטח שהצטרף לביטוח עד גיל 49 יזכה לתגמול בסך 10,000 ₪ והשתתפות עד 80%.
  • מבוטח שהצטרף לביטוח עד גיל 59 יזכה לתגמול בסך 6,500 ₪ והשתתפות עד 80%.
  • מבוטח שהצטרף לביטוח לאחר גיל 49 יזכה לתגמול בסך 4,500 והשתתפות עד 80%.

נזכיר, כי תנאים אלו הינם זהים בכל קופות החולים.

איך אדע האם אני זכאי לכיסויים אלה?

ראשית, יובהר כי כדי להיות זכאי לכיסויים הללו, על המבוטח להיות במצב סיעודי. קביעת מצב סיעודי תוכל להתקבל בשתי אפשרויות שונות:


תשישות נפש: תשישות נפש הינה ירידה או פגיעה משמעותית ביכולות הקוגניטיביות, הנוירולוגיות או הפסיכיאטריות של המבוטח, באופן שלא מאפשר לו להתקיים כרגיל. למשל, מבוטח הסובל מדמנציה משמעותית.
מבחן תלות: מבוטח אשר לא מסוגל לבצע פעולות יומיומיות, כגון לקום ולהתיישב, לבשל ולאכול, להתרחץ, להתנייד עצמאית ועוד, ייחשב כסיעודי ועל כן יהא זכאי לקבל כיסוי מאת הביטוח.

קצת עלינו

אם הינכם נקלעתם למצב סיעודי – הן בשל "תשישות נפש" והן לפי "מבחן התלות", או אם טרם אובחנתם אך אתם סבורים שייתכן שזהו אכן מצבכם – אנא פנו אלינו. בחברתנו תוכלו לקבל ייעוץ וסיוע במימוש זכויותיכם בביטוח הסיעודי של קופת חולים כללית או של קופות החולים האחרות.
על כן, תוכלו לפנות אלינו, למען קבלת שירות מעולה, זריז ומנוסה בתחום הביטוחים.

ביטוח סיעודי פרטי

ביטוח סיעודי פרטי פוליסת ביטוח סיעודי היא חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח. פוליסה זו מעניקה הגנה כלכלית למבוטח במקרה של הגעה למצב

ביטוח סיעודי מכבי הגשת תביעה

ביטוח סיעודי מכבי הגשת תביעה הביטוח הסיעודי מאפשר למבוטחים בו להסתייע בתגמולים כספיים כאשר הם נקלעים למצב קשה במיוחד – מצב סיעודי. כאשר

ביטוח לאומי קופת חולים לאומית

תביעת סיעוד לאומית מבוא דווקא ברגעים הקשים בחיים – חשוב ביותר שיהיה לנו ביטוח. קופת חולים לאומית מציעה ללקוחותיה ביטוח סיעודי שיעניק

ביטוח סיעודי מאוחדת הגשת תביעה

ביטוח סיעודי מאוחדת הגשת תביעה מבוא ביטוח סיעודי משמש כביטוח חשוב מאוד שיוכל לעזור לכם דווקא בשעות הקשות ביותר. חברתנו מאפשרת סיוע