תביעת סיעוד לאומית

מבוא

דווקא ברגעים הקשים בחיים – חשוב ביותר שיהיה לנו ביטוח. קופת חולים לאומית מציעה ללקוחותיה ביטוח סיעודי שיעניק הגנה וסיוע, אם חלילה אלו יזדקקו לו.

מהו ביטוח סיעודי?

החל משנת 2016, חלה רפורמה בשירותי הבריאות בארץ, במסגרתה קופות החולים התחייבו להעניק ללקוחותיהן שירותי ביטוח סיעודי. מטרתו של הביטוח הסיעודי הינה לסייע למבוטח הנמצא במצב סיעודי, בין אם מרותק לביתו ובין אם במוסד סיעודי, לצלוח תקופה קשה זו.

ביטוח סיעודי לאומית זהב

קופת חולים לאומית מציעה לחבריה ביטוח סיעודי, הזהה בתנאיו ובכיסויים שהוא מעניק לשאר הפוליסות המוצעות על ידי קופות החולים המתחרות.
תיאום זה מאפשר ללקוחות קופות החולים השונות "לנייד" את הביטוח שלהם מחברה אחת לשניה תוך שמירה על זכויותיהם.

מי זכאי לקבלת ביטוח סיעודי?

ביטוח סיעודי מקבל מבוטח, אם וכאשר הוא מוגדר כסיעודי. כדי להיחשב סיעודי, על המבוטח להיות במצב בו הוא אינו מסוגל לבצע לפחות חצי מאותן פעולות הנחשבות לפעולות בסיסיות יומיומיות של אנשים שאינם במצב סיעודי. למשל: הליכה, לבישת בגדים, אכילה ושתיה, רחצה מסוגלות לעמוד, לשבת ולשכב ועוד. גם פגיעה ביכולות הקוגניטיביות, מלבד קשיים אורתופדיים, תוכל להביא את המבוטח למצב בו הוא נחשב כסיעודי.

אז מה ניתן לקבל במסגרת ביטוח סיעודי לאומית זהב?

קופת חולים לאומית, דרך חברת הביטוח "כלל", מספקת ללקוחותיה שהוגדרו כסיעודיים מספר רב של שירותים, בהתאם לפוליסת הביטוח של כל מבוטח. הביטוח הסיעודי של קופת חולים לאומית מספקת ללקוחותיה שהוגדרו כסיעודיים תגמולים חודשיים, אשר ייקבעו בהתאם לגילו ומועד הצטרפותו של המבוטח לפוליסה בהתאם למיקום בו הוא נמצא נוכח מצבו הסיעודי – האם בביתו או במוסד סיעודי?
בנוסף, קיים מסלול מורחב בפוליסה המוצעת על ידי קופת חולים לאומית, במסגרתו הכיסוי הביטוחי של הביטוח הסיעודי יימשך לכל חיי המבוטח, החל מהגיעו למצב סיעודי. זאת, בשונה מכיסוי רגיל, אשר הינו זמני בלבד ודורש את חידוש הפוליסה.
בנוסף, בביטוח הסיעודי של קופת חולים לאומית מתאפשרת בחירה בין מסלול שיפוי למסלול פיצוי. ההבדל בין המסלולים הינו הפער בהשתתפות של קופת החולים בתגמולים ובהוצאות הרפואיות של הלקוח.

מהם המסלולים המוצעים במסגרת ביטוח סיעודי לאומית זהב?

מבוטח במסלול הפיצוי:

  • מבוטח שהצטרף לביטוח עד גיל 64 יקבל תגמול חודשי בסך 4,845 ₪.
  • מבוטח שהצטרף לביטוח לאחר גיל 65 יקבל תגמול חודשי בסך 2,799 ₪.

מבוטח במסלול השיפוי:

  • מבוטח שהצטרף לביטוח עד גיל 64 יקבל תגמול חודשי בסך 7,536 ₪.
  • מבוטח שהצטרף לביטוח החל מגיל 65 יקבל תגמול חודשי בסך 4,199 ₪.

אולם, סכומים אלו פוחתים עם השנים לאחר תחילת קבלתם, כאשר בשלוש השנים הראשונות הם נשארים כפי שהם, לאחר שנתיים נוספות יפחתו בארבעים אחוזים ולבסוף התגמולים יעמדו על שיעור של שישים אחוזים מהסכום הראשוני.

עלות הפרמיה למבוטחים

עלות הפרמיה הולכת ועולה, באופן טבעי, עם גיל המבוטח. עד גיל שמונה עשרה הביטוח הסיעודי ניתן בחינם, אולם הוא הולך ועולה, כאשר העלות המקסימלית הינה כ-154 ₪, וזו הפרמיה עליה ישלמו מבוטחים בני שבעים ושש ומעלה.

הפוליסה האחידה של קופת חולים לאומית

הכיסוי הביטוחי ישתנה בהתאם למיקום המבוטח:

מבוטח השוהה בביתו:

  • מבוטח שהצטרף עד גיל 49 יזכה לתגמול בסך 5,500 ₪.
  • מבוטח שהצטרף עד גיל 59 יזכה לתגמול בסך 4,500 ₪.
  • מבוטח שהצטרף לאחר גיל 59 יזכה לתגמול בסך 3,500 ₪.

מבוטח השוהה במוסד סיעודי:

  • מבוטח שהצטרף עד גיל 49 יזכה לתגמול בסך 10,000 ₪ והשתתפות עד 80%.
  • מבוטח שהצטרף עד גיל 59 יזכה לתגמול בסך 6,500 ₪ והשתתפות עד 80%.
  • מבוטח שהצטרף לאחר גיל 49 יזכה לתגמול בסך 4,500 והשתתפות עד 80%.

קצת עלינו

אצלינו, תוכלו לקבל ייעוץ וסיוע במימוש זכויותיכם בכל הקשור לביטוח סיעודי. בין אם מדובר בביטוח סיעודי של קופת חולים לאומית ובין אם של קופות חולים אחרות – אם חס וחלילה הנכם במצב סיעודי ואתם זכאים לתגמולים מחברת הביטוח – תוכלו לפנות אלינו למען קבלת שירות מעולה, זריז ומנוסה בתחום הביטוחים.

הגשת תביעת סיעוד כללית

תביעת ביטוח סיעודי כללית ביטוח סיעודי הינו מוצר ביטוחי נפוץ וחשוב, המשמש למבוטחים להסתייע בתגמולים כספיים כאשר הינם במצב פגיע

ביטוח סיעודי מכבי הגשת תביעה

ביטוח סיעודי מכבי הגשת תביעה הביטוח הסיעודי מאפשר למבוטחים בו להסתייע בתגמולים כספיים כאשר הם נקלעים למצב קשה במיוחד – מצב