תביעה לגמלת סיעוד של הביטוח הלאומי

גמלת סיעוד של הביטוח הלאומי היא משאב חיוני עבור קשישים הזקוקים לסיוע בפעולות היום-יום וזקוקים למגורים בביתם. מטרת ההטבה היא לספק תמיכה לקשישים ולהקל על משפחתם בטיפול בהם. במאמר זה נציג את האינפורמציה החיונית לגבי תביעה לקצבת סיעוד וכיצד לגשת לנושא בצורה שתבטיח את זכויותיכם.

זכאות לגמלת סיעוד

כדי להיות זכאי לגמלת סיעוד, על הקשיש להגיע לגיל פרישה, להתגורר בביתו ולהזדקק לעזרתו של אדם אחר לצורך ביצוע פעולות היום-יום. בנוסף, עליו להזדקק להשגחה בבית למען ביטחונו האישי ובטיחות הסובבים אותו.

רמות הזכאות לגמלת סיעוד

המוסד לביטוח לאומי קובע את הזכאות לגמלת סיעוד לפי שש רמות, הקובעות את גובה הטיפול והתמיכה הניתנים. הרמות נעות בין 2.5 ל -10.5 נקודות תלות, הנקבעות על ידי בדיקות תפקודיות. רמות הזכאות לגמלת סיעוד הן, לפיכך, רמת סיעוד 1,2,3,4,5, ו-6.

טיפול מותאם אישית

כל רמת זכאות מאפשרת תמהיל מותאם אישית של שעות טיפול, שירותי סיעוד וקבלת גמלת סיעוד בכסף כדי לספק את המענה המתאים ביותר לצרכים הספציפיים של המטופל. גישה זו מאפשרת לקשישים לקבל את הטיפול והתמיכה הדרושים להם באופן המתאים ביותר למצבם. 

תנאי זכאות בתביעה לגמלת סיעוד

עבור קשישים הזקוקים לסיוע בפעולות היומיום וזקוקים למגורים בביתם, גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי יכולה לספק את התמיכה לה הם זקוקים. עם זאת, כדי להיות זכאים להטבה זו, על האדם לעמוד בקריטריונים ספציפיים, המשתנים בהתאם לרמות השונות של גמלת הסיעוד.

גיל פרישה ותושבות ישראלית

תנאי הזכאות הראשונים לגמלת סיעוד הם גיל ותושבות בישראל. כדי לקבל הטבה זו, על היחיד להיות תושב ישראל ולהגיע לגיל פרישה. עם זאת, אם אדם קיבל מעמד של תושב ישראל לאחר גיל פרישה, הוא עדיין עשוי להיות זכאי להטבה אם עלה לישראל על פי חוק השבות או קיבל סל קליטה ממשרד הקליטה בעת עלייתו.

זכאות על בסיס הכנסה לגמלת סיעוד בכסף

הזכאות לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי נקבעת בהתאם להכנסתו. גובה ההכנסה משפיעה על גובה הגמלה המתקבלת משתנה בהתאם למצבו המשפחתי של הפונה.

מצב משפחתי והשפעתה על ההכנסה על הזכאות לגמלת סיעוד

מצבו המשפחתי של הקשיש ורמת הכנסתו עשויים לפיכך להשפיע על זכאותו לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. להלן פירוט של האופן שבו גורמים אלה משפיעים על הזכאות:

מטופלים יחידים

  • עבור רווקים שהכנסתם עד 11,870 ₪, הם זכאים לגמלת סיעוד מלאה.
  • אם הכנסתם נעה בין 11,870 ₪ ל-17,805 ₪, זכאותם לגמלה תופחת ב-50%.
  • בעלי הכנסה מעל 17,805 ₪ אינם זכאים לגמלת סיעוד.

זוגות

  • זוגות בעלי הכנסה של עד 17,805 ₪ זכאים לגמלת סיעוד מלאה.
  • אם הכנסתם נעה בין 17,805 ₪ ל-26,708 ₪, זכאותם לגמלה תופחת ב-50%.
  • זוגות שהכנסתם עולה על 26,708 ₪ אינם זכאים לגמלת סיעוד. 

חשוב לציין כי רמות הכנסה ואחוזי זכאות אלה עשויים להשתנות בהתאם לפוליסות ולתקנות הקיימות של המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, המידע המובא במאמר זה מבוסס על נתוני אתר המוסד לביטוח לאומי ועודכן לאחרונה ב-1 באפריל 2023.
חשוב לקחת בחשבון כי במקרים בהם שני בני הזוג נחשבים כמי שזקוקים לטיפול סיעודי, הכנסתם תחושב כאילו היו רווקים. המשמעות היא שהכנסתם תיבחן בנפרד עבור כל אחד מבני הזוג לקביעת זכאותו לגמלת סיעוד.

קריטריונים לזכאות לגמלת סיעוד - הערכת צרכים טיפוליים

תביעה לקצבת סיעוד היא נושא מורכב המכיל משתנים רבים הקובעים את הזכאות. כדי להיות זכאי לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי, יש להזדקק לסיוע קבוע בפעולות היום-יום בתוך הבית, כגון בלבישת בגדים, רחצה, אכילה, טיפול בהפרשות ותנועה בבית. כדי להעריך את רמת הצורך, איש רפואה מקצועי מטעם המוסד לביטוח לאומי יבקר בביתו של המבקש כדי להעריך את מצבו התפקודי.

גמלת סיעוד למגורים זמינה למי שמתגורר בביתו או בבית דיור מוגן. מי המאושפזים במוסדות סיעודיים זכאים לכך רק אם הם נמצאים במחלקה המיועדת לעצמאים או בקהילה שהוקמה עבור קשישים. עם זאת, מי שמאושפז במחלקות סיעודיות, במחלקות לבריאות הנפש, בתי חולים גריאטריים או כל מוסד אחר שבו רוב עלויות התחזוקה ממומנות על ידי גופים ציבוריים כגון גופים ממשלתיים או רשויות מקומיות, אינו זכאי להטבה.   

במקרים בהם אדם המקבל גמלת סיעוד מעוניין לעבור לבית אבות, עליו (או על בני משפחתו) למלא טופס המאשר את המעבר ולהגישו לסניף הרלוונטי לצורך בדיקה חוזרת של זכאותו. המאושפז בבית חולים כללי יכול להמשיך לקבל את הגמלה במשך 30 הימים הראשונים לשהותו בבית החולים. מי שטרם קיבל את הגמלה אך מאושפז בבית חולים (או אמור להתאשפז בחודש הקרוב) רשאי להגיש בקשה מיידית לגמלה.

בחירה בין קצבאות המקבלים שירות ייחודי לנכים קשים מהמוסד לביטוח לאומי או גמלה לטיפול אישי או להשגחה ממשרד האוצר, תצטרך לקבל החלטה בין הקצבה שהם מקבלים כיום לבין גמלת סיעוד.

הרחקה מקבלת קצבאות

מי שמקבל הטבות של ליווי רפואי או סיוע ממשרד הביטחון אינו זכאי לקבל גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. עם זאת, מי שמקבל תוספת ממשרד הביטחון למימון צרכים מיוחדים יכול להמשיך לקבל אותה וגם לקבל את גמלת הסיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.

תעודת זכאות

המוסד לביטוח לאומי שולח תעודות למי שזכאי לגמלת סיעוד, המצהירות כי הוא זכאי לגמלת סיעוד. תוקפן של תעודות אלה משתנה בהתאם לתקופת הזכאות של האדם. עבור אלה הזכאים לתקופה בלתי מוגבלת, האישור תקף למשך 7 שנים. לבעלי תקופת זכאות מוגבלת, תוקף התעודה תואם את התקופה שאושרה.

פטורים למלווים

בעלי תעודת "זכאים לגמלת סיעוד" פטורים מתשלום עבור כניסת בן זוגם למקומות ציבוריים מסוימים. פטור זה חל רק על מקומות בהם כניסת המלווה אינה מחייבת הקצאת מקום מיוחד או שירות אישי, כגון גני חיות או מוזיאונים. כדי לנצל פטור זה, על בעל התעודה להציג את תעודתו.יחד עם זאת, הפטור לכניסת מלווה אינו חל במקומות כגון בתי מלון, תחבורה ציבורית, בתי קולנוע ותיאטראות.

בנוסף, נותן השירות אינו רשאי להעניק את הפטור במקרים בהם הזכאי לגמלת סיעוד פטור מתשלום דמי הכניסה. חשוב לציין כי למוסד לביטוח לאומי אין חלק בהחלטה על כיבוד הפטור וכי המידע צריך להיות מאושר ישירות מול נותן השירות.

עומדים בפני הליך של תביעה לגמלת סיעוד? אנחנו כאן עבורכם במטרה להבטיח את הזכויות שלכם. צרו איתנו קשר. 

מידע נוסף