רמות גמלת סיעוד

גמלת הסיעוד מהווה עבור חולה סיעודי רשת של ביטחון כלכלי כשהוא זקוק לעזרה טיפולית ועזרי שיקום שונים, במרבית שעות היום לאורך תקופה ארוכה. כיצד נקבעת גמלת סיעוד וכיצד ניתן לממשה? את כל הפרטים על-כך אתם מוזמנים לקרוא במאמר שלפניכם.

כיצד קובעים את רמת גמלת הסיעוד?

כל קשיש המתגורר בביתו וזקוק לסיוע בביצוע פעולות שגרתיות, זכאי לגמלת סיעוד. זכאות לגמלת סיעוד ניתנת גם לאנשים הזקוקים להשגחה צמודה בביתם למען בטיחותם. גמלת הסיעוד היא סיוע כספי הניתן לחולה ולבני משפחתו כדי להקל על הטיפול בו. גובה הגמלה מחולק ל-6 רמות גמלת סיעוד שונות ונקבע לפי תוצאות הניקוד של מבחן תפקוד שנערך בביתו של המטופל.

מהי גמלת סיעוד הניתנת על-ידי ביטוח לאומי?

גמלת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל פרישה, גרים בבית, זקוקים לעזרה של אדם אחר ולהשגחה צמודה. קצבת הסיעוד של ביטוח לאומי נועדה לסייע לטיפול בקשיש ולהקל על בני משפחתו בטיפול בו.

מהם תנאי הזכאות לקבלת גמלת סיעוד?

למוסד לביטוח לאומי יש 5 תנאים בהם צריך לעמוד כדי לקבל גמלת סיעוד. אלו הם:

 • תושבות וגיל – גמלת סיעוד ניתנת לתושבי ישראל שהגיעו לגיל הפרישה. הם זכאים לקבל את גמלת הסיעוד גם אם קיבלו מעמד של תושב לאחר גיל הפרישה, כל עוד הם עלו לישראל לפי חוק השבות או קיבלו סל קליטה ממשרד הקליטה. 
 • הכנסות – גובהה של גמלת סיעוד נקבעת לפי גובה ההכנסות. אם שני בני הזוג סיעודיים, גובה הגמלה יחושב לפי ממוצע ההכנסות של שניהם. התוצאה שתתקבל תיחשב כהכנסה משותפת לצורך קביעת הזכאות למלגה. ביטוח לאומי מעניק גמלת סיעוד מלאה לאדם שסכום הכנסותיו אינו עולה על 10,551 ₪, ומחצית גמלה ניתנת לאדם שסכום הכנסותיו נע בין 10,551 ₪ ל-15,827 ₪. כאשר סכום ההכנסות גבוה מזה, האדם אינו זכאי לגמלת סיעוד.
 • תלות רבה בזולת – קריטריון זה נקבע על-פי מבחן ADL להערכת כשירות תפקודית. המבחן נעשה על-ידי רופא או אחות מטעם ביטוח לאומי. הבדיקה בוחנת את רמת התלות של האדם בסובבים אותו בעת ביצוע 6 פעולות יומיומיות בסיסיות. אכילה, רחצה, שליטה על הסוגרים, יכולת להתהלך בבית ללא עזרה, גם לא של הליכון, ולבוש. 
 • מגורים – זכאות של גמלת סיעוד ניתנת למי שגר בביתו או בדיור מוגן. הכוונה למוסד סיעודי הנמצא בפיקוח המדינה  וברישיון המדינה, במחלקות של עצמאיים או תשושים. אלו המאושפזים במחלקות סיעודיות, סיעודיות מורכבות, תשושי נפש או מסגרות שיקומיות, אינם זכאים לגמלת סיעוד כי ההוצאות שם ממומנות על-ידי גמלת סיעוד מטעם המדינה.  

אי-קבלת גמלת סיעוד נוספת מגורם ממשלתי אחר –  אדם אשר הגיע לגיל פרישה ומקבל קצבת נכות או קצבה לטיפול אישי, אינו זכאי לגמלת סיעוד. 

חישוב לקבלת גמלת סיעוד כספית

גובה קצבת הסיעוד נקבע לפי גובה ההכנסות של מגיש הבקשה ולפי מצבו המשפחתי. 

 • יחיד שסכום ההכנסה הוא עד 10,273₪ יהיה זכאי לגמלת סיעוד מלאה. 
 • יחיד שסכום הכנסות בין 10,273₪ ל-15,410 ₪, זכאי ל-50% מגמלת הסיעוד. 
 • יחיד שסכום הכנסותיו מעל 15,410 ₪ אינו זכאי לגמלת סיעוד.
 • זוג שסכום הכנסותיו הוא עד ל-15,410 ₪ זכאי לגמלת סיעוד מלאה.
 • זוג שסכום הכנסותיו נע בין 15,410 ₪ ל-23,114 ₪ יהיה זכאי ל-50% מגמלת הסיעוד.
 • זוג שסכום הכנסותיו המשותף הוא מעל 23,114 ₪ אינו זכאי לגמלת סיעוד. 

הנתונים נלקחו מאתר הביטוח הלאומי והם נכונים ל-1.1.19.

אילו מסמכים יש לצרף לטופס הבקשה לגמלת סיעוד?

 • תמצית התיק הרפואי, אבחנות ותרופות שניתנו בקופת חולים, חתומים על-ידי האחות או שנלקחו מהאזור האישי של המטופל באתר של קופת חולים.
 • אישורים על ההכנסה בשלושת החודשים האחרונים שקדמו להגשת התביעה. אין צורך להגיש אישור על קבלת רנטה לנרדפי נאצים או קצבאות של הביטוח הלאומי.
 • יש להגיש כתב ויתור על סודיות רפואית חתום. 
 • אישורים על אשפוזים בשלושת החודשים האחרונים אם היו. 
 • הערכה של פסיכוגריאטר או גריאטר למי שסובל מירידה תפקודית וקוגניטיבית. 
 • אישור על בדיקת רופא גריאטרי לבני 90 ומעלה חתום על-ידי מי שביצע. 
 • מי שמתגורר במוסד רפואי או בבית אבות עליו להגיש אישור חתום על-ידי ההנהלה שהוא אכן מתגורר שם. 
 
לאחר הגשת התביעה נבדקים הטפסים על-ידי פקיד מוסמך ואם הוא מוצא לנכון שהמועמד זכאי לגמלה נקבעת לו בדיקת כשירות, ADL שתוצאותיו יקבעו את גובה גמלת הסיעוד ושעות הטיפול המגיעות לו.

איך מגישים תביעה לגמלת סיעוד?

כל אדם המגיע לגיל פרישה וזקוק לעזרה יומיומית בביצוע פעולות שגרתיות, זכאי להגיש תביעה לגמלת סיעוד. את התביעה יכול להגיש אדם מיופה כוח מטעמו. לצורך הגשת תביעה יש למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד של המוסד לביטוח לאומי.
ניתן לשלוח את התביעה באופן מקוון דרך האתר של ביטוח לאומי או באופן ידני על-ידי הגשת הטפסים בסניף ביטוח לאומי הקרוב או באמצעות שליחה בדואר או בפקס.

כמה כסף מקבלים בפועל?

את גמלת הסיעוד מביטוח לאומי ניתן לקבל במלואה כסכום כספי או להמיר אותה באופן חלקי לשעות טיפול. מי שמעסיק מטפל צמוד יכול לקבל קצבה מלאה אם הוא עומד בתנאים האלו:
העסקת המטפל נעשית לפחות שישה ימים בשבוע ולפחות 12 שעות ביום.
המטפל הוא לא בן משפחה והוא מועסק בשכר על-פי חוזה כתוב. הדבר תופס גם לגבי עובד זר השוהה בארץ באופן חוקי, אבל בשביל לקבל את הקצבה יש להגיש אישור שניתן מרשות ההגירה והאוכלוסין על ההעסקה הזו. בנוסף יש להגיש אישור המעיד כי העובד הזר אכן מוקצה לאותו אדם שהגיש את הבקשה לתביעה.
פירוט סכום הקצבה המקסימלי שנקבע עבור רמות הזכאות השונות בשנת 2021 משתנה בין העסקת עובד זר לבין העסקת מטפל ישראלי. מידע ופירוט מלא על-כך ניתן לקבל באתר הביטוח הלאומי.

מי זכאי לגמלת סיעוד זמנית?

גמלת סיעוד זמנית מיועדת למי שמחלים מניתוח ושיפור צפוי במצבו הבריאותי, הגיע לגיל פרישה וזו הפעם הראשונה שהוא מבקש גמלת סיעוד. כמו-כן, מי שאינו סובל מלקות קוגניטיבית כלשהי, נפשית או שכלית. על מי שמבקש גמלת סיעוד זמנית להביא אישור רפואי אשר מעיד כי הבעיה הרפואית שגרמה למצב סיעודי היא זמנית ולא נמשכת מעל חודשיים.

איך מחשבים את נקודות הזכאות עבור גמלת סיעוד?

הנקודות על-פיהן נקבע גובה קצבת הסיעוד מחושבות על-ידי פקיד הסיעוד בביטוח לאומי שמטפל בתיק ועל-פי תוצאות מבחן ADL. גובה הגמלה נקבע על-פי חלוקה של 6 רמות.  לעיתים נקבע גובה הסכום ללא בדיקה, רק על-פי מסמכים רפואיים. אלו המקרים:

 • בני 90 ומעלה שהציגו אישור של בדיקת גריאטר או פסיכוגריאטר .
 • עיוורים החיים בגפם והם בעלי תעודת עיוור ועונים על ההגדרה של מצב אישי בודד: גר לבד, או עם בן או בת זוג הזכאים לגמלת סיעוד או מתגורר עם בן משפחה מעל גיל 90.
 • מי שסובל ממצב רפואי חמור, פיזי או קוגניטיבי.  
 • חולי כליות המטופלים בדיאליזה זכאים רמת גמול 1 לתמיד. 

אלו המקרים בהם זכאים לרמת גמול 1 זמנית:

 • החלמה מניתוח מעקפים, ניתוח בטן, החלפת מפרק הירך או שיש לו שברים וגבס בגפיים. 
 • קבלת  טיפול כימותרפי.
 • לאחר אשפוז ממושך. 

לסיוע בבדיקת הזכאות ורמות גמלת הסיעוד פנו לצוות המומחים בחברתנו. נשמח לענות על כל שאלה ולבחון ביחד אתכם את זכאותכם. 

 

חולה סיעודי

חולה סיעודי מיהו חולה סיעודי וכיצד הוא מוגדר ככזה? כשמדובר בביטוח סיעודי, לעתים קרובות יש בלבול סביב ההגדרה של חולה סיעודי.

חוק הסיעוד

חוק הסיעוד חוק הסיעוד נועד לסייע לאנשים שמגיעים לגיל זקנה לחיות בכבוד וברווחה, בעיקר כאשר הם מוגבלים בתפקודם בשל קשיים בריאותיים

מה זה ADL?

מה זה ADL? כל מה שצריך לדעת על ADL, הבדיקה שצריך לעבור כדי לקבל את גמלת הסיעוד שלכם על אף חשיבותה