גמלת סיעוד רמה 4

גמלת סיעוד היא קצבה כספית שמטרתה לסייע לקשישים להמשיך ולחיות במסגרת הקהילה זמן ארוך ככל שניתן. הגמלה ניתנת בתוקף חוק הביטוח הלאומי שאושר בכנסת בשנת 1980 והחל לפעול באפריל 1988. החוק חל על כל מי מבוטח בביטוח זקנה וביטוח שארים וכן על עולים חדשים שאינם מבוטחים בביטוחים אלו ועל עקרות בית. לגמלת סיעוד זכאי כל קשיש המוגבל ביכולותיו הפיזיות או המנטאליות, עומד בתנאי מבחן ההכנסה ונקבעת לו רמת קצבה לפי מבחן התפקוד. תוצאות המבחן קובעות 6 רמות על-פיהן נקבעת קצבת הסיעוד. במאמר זה נתמקד ברמה 4. 

מהי גמלת סיעוד רמה 4?

רמה 4 נקבעת למי שצברו בין 6.5 ל-7.5 נקודות תלות במבחן הבודק את רמת התפקוד והעצמאות של המטופל, מבחן ADL

קצבת סיעוד רמה 4 מקנה 21 שעות טיפול בבית. במידה ובבית מועסק עובד זר, זכאי המבוטח ל-18 שעות שבועיות. 

ניתן להמיר 4 או 7 שעות טיפול לכסף. זאת אומרת, 856 ₪ בחודש או 1,498 ₪ בחודש. המרה כספית של שעות טיפול מותנית בבדיקה ואישור של  עובד סוציאלי מטעם הביטוח הלאומי.

תקציב חודשי לקצבת סיעוד ברמה 4

התקציב החודשי נקבע לפי גובה ההכנסות של המבוטח. 

 • יחיד שהכנסותיו הן עד 11,870 ₪  – זכאי לגמלה מלאה. תלוי אם מועסק עובד זר או עובד ישראלי. 
 • יחיד שהכנסותיו הן מקסימום 17,805 ₪  – זכאי לחצי גמלת סיעוד.
 • יחיד שהכנסותיו הן למעלה מ-17,805 ₪ בחודש – אינו זכאי לגמלה. 
 • זוג עם הכנסה של עד 17,805 ₪ – זכאי לגמלה מלאה
 • זוג שהכנסותיו הן מקסימום 26,708₪ – זכאי לחצי מלגה.
 • זוג שהכנסותיו הן מעל 26,708 ₪ – אינו זכאי לגמלת סיעוד. 

הנתונים הללו נכונים ליוני 2023.

דוגמא לגמלת סיעוד רמה 4

ניתן להמיר את גמלת הסיעוד ליחידות שירות בתשלום כספי. לדוגמא, מי שבוחר לבקר במרכז יום יכול להמיר 2.45 נקודות תמורת ביקור יומי.  מי שזכאי למלוא הגמלה  יכול לבקר במרכז היום עד חמישה וחצי ימים בשבוע ומי שזכאי לגמלה מופחתת, בשל גובה הכנסותיו, יכול לבקר במרכז היום עד יום בשבוע.

המרת יחידת שירות לכסף נעשית בעלות של 214 ₪ לשעת שירות. ניתן לשלב בין שירותים שונים הניתנים מחוץ לבית או בבית עם קבלת קצבה כספית בשיעור שנע בין  214 ש"ח, שעה אחת, ל-856 ₪, תעריף של עד 4 שעות, או לשיעור של 1,498 ₪, תעריף של עד 7 שעות. 

הקושי להוכיח את רמת הסיעוד

רמת הסיעוד נקבעת לפי ממצאי מבחן התפקוד, ADL, ועל פי מסמכים רפואיים הנלווים לכתב התביעה שמוגש לביטוח לאומי. אם נופלות טעויות בהגשת המסמך, התביעה תידחה והתהליך יתארך.

כמו-כן, אם מבחן התפקוד קבע שאין הקשיש זכאי לקצבת סיעוד עקב מצג שווא, אי-הבנת הדרישות ממנו או ניסיון להרשים את הבוחן שלא לצורך, הרי שרמת הגמלה שתיקבע אינה משקפת את מצבו בפועל וכך הוא לא יקבל את הסיוע הדרוש לו. 

כיצד נקבע גובה גמלת הסיעוד?

גובה גמלת הסיעוד תלוי בתוצאות מבחן תפקוד, ADL, הקובע את רמת הסיוע הנדרש לקשיש וכן בגובה ההכנסה שלו. בנוסף, קשישים המעסיקים עובד זר זכאים ל-18 יחידות שירות ואילו קשישים המעסיקים מטפל ישראלי, זכאים ל-21 יחידות שירות.

תביעה לגמלת סיעוד

לגמלת סיעוד זכאים אלו שעומדים בקריטריונים הבאים:

 • הגיעו לגיל פרישה.
 • תושבי ישראל.
 • גרים באופן עצמאי בקהילה – בבית, בדיור מוגן במחלקת
 • עצמאים או תשושים, בבית אבות במחלקת תמיכה. נדרשים
 • אישורים שהמגורים הם אכן במחלקות הללו.
 • עומדים בגובה ההכנסות שצוינו.
 • עברו מבחן תפקוד ADL.
 • לא מקבלים קצבאות מקבילות, לרבות שר"ם, גמלת שירותים מיוחדים, הטבות ממשרד הביטחון כגון עזרה מטעמים רפואיים או עזרה למשפחות חללים, קצבאות מלווה ומשמרות וקצבה מיוחדת לנפגעי עבודה ברמת נכות גבוהה.

למי מיועדת גמלת סיעוד רמה 4?

גמלת סיעוד רמה 4 מיועדת למי שצבר במבחן התפקוד בין 6.5 ל-7.5 נקודות תלות. כמו-כן, זכאים לה בני 90 שצברו 6 נקודות.

כיצד להגיש תביעה לגמלת סיעוד?

ניתן להגיש את התביעה באופן מקוון או ידני. באופן מקוון ממלאים את הטופס באתר עצמו. באופן ידני מורידים את הטופס מהאתר, ממלאים אותו באופן ידני ומגישים עם מסמכים ואישורים נלווים לסניף הביטוח הלאומי הקרוב. אל הטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • תמצית התיק הרפואי מקופת חולים חתום על-ידי רופא או אחות, תרופות ואבחנות רפואיות.
 • אישורים על הכנסה, טופס 106, אישורים על הוצאות קבועות, אישורים על ביטוח סיעודי פרטי, אישורים מבית אבות או דיור מוגן המעידים על מגורים במחלקת עצמאים או תשושים, אישורי אפוטרופוס, אישורי רנטה ואישור על השתתפות עצמית אם מתגוררים בבית אבות או במוסד כלשהו.
 • סיכום אשפוז למי שהיה מאושפז במהלך שלושת החודשים האחרונים שקדמו להגשת התביעה.
  כתב ויתור על סודיות רפואית.
 • בני 90 ומעלה יכולים להגיש תביעה במסלול מהיר על-ידי צירף אבחנה של גריאטר או פסיכוגריאטר.
  ניתן להוסיף מידע רפואי נוסף החתום על-ידי הגורם המטפל בקהילה, רופא או אחות. זו רשות ולא חובה.

זקוקים לסיוע בהגשת גמלת סיעוד? רוצים לדעת לאיזו רמת סיעוד אתם זכאים? לבדיקת זכאות חינם צרו קשר עם חברת מימוש זכויות ונשמח לעמוד לשירותכם.

מידע נוסף

מצב סיעודי

מצב סיעודי הגעה לנקודה בה נדרש טיפול ממושך במוסד סיעודי